აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარე
  • იგორ კოპალიანი
  • (+995 32) 222 12 05
  • ikopaliani@abkhazia.gov.ge
  • ილია ჭავჭავაძის გამზირი 17ა, 0179. თბილისი, საქართველო

იგორ კოპალიანი

თავმჯდომარე

დაბადების თარიღი, ადგილი:

20 აპრილი, 1975 წ., ქ.სამტრედია.

განათლება:

1992 - 1998 წწ. - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი. ისტორიულ-იურიდიული ფაკულტეტი. სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა. კვალიფიკაცია: იურისტი

1998წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი. საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი. სპეციალობა - გეოგრაფია.

1991-2001 წწ. - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ასპირანტურა. საერთაშორისო სამართლის კათედრა.

2001 წ. - თბილისის გოეთეს ინსტიტუტი.

2005 წ. - თბილისის სასულიერო აკადემია.

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წ. - აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტი. თავმჯდომარე;

2009-2013 წწ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი. თავმჯდომარის მოადგილე;

2005-2009 წწ. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლეო ეთიკისა და დისციპლნარული სამართალწარმოების დეპარტამენტი. უფროსი კონსულტანტი;

2005 წ. მარტვილის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე;

2004-2005 წწ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტმანეტის სამართალშემოქმედებისა და სამართლებრივი ექსპერტიზის განყოფილების უფროსი;

2003-2004 წწ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის საბჭოს წევრი;

2001-2003 წწ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს საგამოძოებო კოლეგია და სამოქალაქო და სამეწარმეო საქმეთა კოლეგია. მოსამართლის თანაშემწე;

1991-2001 წწ. - სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლო. მოსამართლის თანაშემწე;

1994-1997 წწ - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის კანცელარია. უფროსი ინსპექტორი;

1995 წ. - გაეროს 50 წლისთავისა და მსოფლიო ახაგაზრდობის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილ საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის არჩევნები, დეპუტატი.

კურსები-ტრენინგები:

2000 წ. - სამოსამართლო სწავლების ცენტრი. მოსამართლის თანაშემწის კურსი.

2004 წ. - სამოსამართლო სწავლების ცენტრი. მოსამართლეთა კომპლექსური სასწავლო კურსი.

2004 წ. - ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონტის ტრენინგი. „სამოქალაქო დიპლომატია: არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის კავშირებიის გაფართოება და გამყარება". ვარშავა, პოლონეთი.

სერტიფიკატები:

პროკურატურის მუშაკთა და სამოსამართლეო საკვალიფიკაციო გამოცდები. სერტიფიკატი.

კონფერენციები:

2000 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია „აღზრდა მშვიდობიანი და არაძალადობრივი სულისკვეთება", თბილისი.

მიმაგრებული დოკუმენტები :
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულება

მოადგილეები:

ვასო ზაქარაია
მოადგილე