აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
სამინისტრო აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს უფასო სამართლებრივ კონსულტაციებს სთავაზობს.

   აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტროს დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის სამართლებრივი დახმარების განყოფილება დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან (აფხაზეთიდან) იძულებით გადაადგილებულ პირებს სთავაზობს ადვოკატირებას, რომელიც მოიცავს უფასო სამართლებრივი ხასიათის კონსულტაციების გაწევას და შესაბამის ორგანოებში წარსადგენად დოკუმენტაციის მომზადებაში ხელშეწყობას შემდეგ საკითხებზე:

 

  • საარქივო დოკუმენტაციის მოძიება;
  • სასამართლოში წარსადგენი განცხადების/სარჩელის მომზადება;
  • შრომითი სტაჟის დადგენა;
  • ქორწინების ფაქტის დადგენა;
  • პირის გარდაცვლილად/უგზოუკვლოდ გამოცხადება;
  • მხარდამჭერის სტატუსის მოპოვება;
  • საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები;
  • დევნილთა მიმართ სამართლებრივი საკითხების მოწესრიგება გრძელვადიანი    უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში;
  • დევნილთა მიმართ სხვადასხვა სახის სამართლებრივი საკითხები:

 

სამინისტროში საპილოტე პროგრამა ამოქმედდა.

ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელი ობიექტებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების უზრუნველყოფის/ხელშეწყობის მიზნით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროში ამოქმედდა საპილოტე პროგრამა, რომელიც გულისხმობს კომპაქტურად განსახლებული დევნილი მოსახლეობისათვის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნის ხელშეწყობას (სანოტარო მომსახურების ხარჯების ანაზრაურება), შემდგომში მათთვის გადასაცემი საერთო სარგებლობის ფართების იდენტიფიცირებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადაცემული საერთო სარგებლობის ფართებზე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით მათი საკუთრების უფლების რეგისტრაციას.

 

სამინისტროში ვაკანტურ თანამდებობაზე მოხელეთა შერჩევის მიზნით კომისიის სხდომა გაიმართა.

 

2019 წლის 2 დეკემბერს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროში, შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსის ვაკანტურ თანამდებობაზე მოხელეთა შერჩევის მიზნით, სამინისტროს საკონკურსო კომისიის სხდომა გაიმართა.

შეხვედრა ფოთის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებთან

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი გურამ მისაბიშვილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს გოჩა კურდღელიას შეხვდნენ. საუბარი შეეხო იმ ინიციატივებსა და სამომავლოდ განსახორციელებელ პროექტებს, რომლებიც ფოთში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. შეხვედრაში ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი აკაკი დარჯანია და ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეები მონაწილეობდნენ.

დაისახა ერთობლივ ღონისძიებათა ციკლი, რომელიც ხელს შეუწყობს ფოთში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო- ეკონომიურ პირობებს, დაგეგმილი სოციალური თემების გაუმჯობესებას. შეხვედრაზე ასევე, განიხილეს ერთობლივი ინფრასტრუქტურული სამომავლო პროექტები.

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი გურამ მისაბიშვილი აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძესთან ერთად ქობულეთსა და ჩაქვში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას შეხვდა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესლუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე ქალაქ ქობულეთსა და დაბა ჩაქვში მცხოვრებ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს შეხვდა. შეხვედრაზე დევნილებმა ინფარასტრუქტურულ, ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ისაუბრეს და მათ მოსაგვარებლად დახმარება ითხოვეს. აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს სხვადასხვა სფეროში სამომავლოდ დაგეგმილ პროექტებსა და გეგმებზე რომლებიც დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს.

შეხვედრებში იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრი დავით ფაცაცია, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრის პირველი მოადგილე გურამ მისაბიშვილი და იმერეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ზაზა ჩაჩავა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.

ქ. ფოთში დევნილთა კოლექტიური ცენტრების ამხანაგობის თავმჯდომარეებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიამართა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ორგანიზებით ქალაქ ფოთის დევნილთა კოლექტიური ცენტრების ამხანაგობის თავჯდომარეებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. აფხაზეთიდან დევნილებს მიეწოდათ ინფორმაცია იმ სერვისებისა და პროგრამების შესახებ, რომელსაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა ახორციელებს. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ასევე გაიმართა სამშენებლო კოლეჯ „კონსტრუქტ2“-ის სასწავლო და დასაქმების პროგრამის პრეზენტაცია. მთავრობის თავმჯდომარემ და მთავრობის წარმომადგენლებმა მოისმინეს დევნილების პრობლემური საკითხები, გაეცნენ მათ საჭიროებებს და მოგვარების გზებზე იმსჯელეს.

შეხვედრაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრი დავით ფაცაცია, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრის პირველი მოადგილე გურამ მისაბიშვილი და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი რეზო ქობალია მონაწილეობდნენ.

ასევე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ორგანიზებით აფხაზეთიდან დევნილებს ორდღიანი ტრეინინგი ჩაუტარდათ, რომლის მიზანია დევნილთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების მეშვეობით და მათი მონაწილეობა საბინაო მართვის პროცესში.

სამინისტროში სარემონტო-აღდგენითი სახის სამუშაოების განმსაზღვრელი კომისიის მორიგი შეხვედრა გაიმართა.

19 ოქტომბერს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროში, აფხაზეთის ა/რ ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სახის სამუშაოების განმსაზღვრელი კომისიის მორიგი შეხვედრა გაიმართა. კომისიის წევრებმა მიმდინარე და დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ იმსჯელეს.

სამინისტროში ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი გამოცხადდა

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს მიერ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ. გვერდის www.hr.gov.ge -ზე გამოცხადდა კონკურსი სამინისტროს შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსის ვაკანტურ თანამდებობაზე.
განცხადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 22 ნოემბერს.
დეტალური ინფორმაცია შეგიძლით იხილოთ ბმულზე https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/58443?active=1

მინისტრის პირველი მოადგილე გურამ მისაბიშვილი ფოთში განსახლებულ დევნილთა საზოგადოებრივი საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციას დაესწრო.


✅ქ. ფოთში განსახლებულ დევნილთა რიგით მეორე კონფერენციაზე დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის ბინათმშენებლობის განსახლების, სოციალური მდგომარეობის და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების შესახებ იმსჯელეს, ასევე საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციის, დევნილთა მამა-პაპისეულ საცხოვრისში ღირსეულად დაბრუნების საკითხები განიხილეს.

✅კონფერენცია მიზნად ისახავდა ფოთში განსახლებულ დევნილთა ყოფითი პრობლემების შესწავლას, განზოგადებას, მათი გადაწყვეტის გზების მოძიებასა და რეალიზებას, ამასთანავე დევნილი მოსახლეობის მიმდინარე პრობლემებზე ისაუბრეს დევნილებმა. ამავე დღეს შედგა შეხვედრა ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებთან და მერიის ხელმძღვანელობასთან, სადაც იმსჯელეს ძირითადი პრობლემების თაობაზე, რომელიც დგას დევნილი მოსახლეობის წინაშე. აქვე დაისახა მისი გადაჭრის და სამომავლო ერთობლივი ღონისძიებათა გეგმა.

✅კონფერენციის მუშაობაში და შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღეს აფხაზეთის ა/რ -ის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ჯემალ გამახარიამ, უმაღლესი საბჭოს წევრმა თეიმურაზ მჟავიამ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გურამ მისაბიშვილმა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა რეზო ქობალიამ, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა.

კონსტანტინე კუჭუხიძემ ვარკეთილში მიმდინარე სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოები დაათვალიერა

აფხაზეთის ა/რ ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სახის სამუშაოების განმსაზღვრელი კომისია ადგილზე გაეცნო ქ. თბილისში, ვარკეთილის -მესამე, მეორე მ/რ, #34-ში ( ამხანაგობა,, იმედი’’) -მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს, რომელსაც ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით გამარჯვებული კომპანია შპს ,,გია კონსტრაქშენ’’-ი აწარმოებს.