აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ა/რ იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს თანამშრომლების მონაწილეობა აფხაზეთის ა/რ კონსტიტუციის პროექტის განხილვაში.

18 სექტემბერს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების სასახლეში გაიმართა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალი კონსტიტუციის პროექტის განხილვა. სამუშაო შეხვედრას უძღვებოდა აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, თამაზ ხუბუა. განხილვაში მონაწილეობა მიიღეეს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა, კონსტიტუციონალისტებმა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის პროფესორებმა, იურისტ-პრაქტიკოსებმა, სამთავრობო სტრუქტურების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და აფხაზეთის ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა. დამსწრე საზოგადოებამ აქტიური მონაწილეობა მიიღო კონსტიტუციის პროექტის განხილვაში და დააფიქსირეს თავიანთი მოსაზრებები.