აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

წარმომადგენლობამ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაუწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების ორ წლამე ბავშვებს და პენსიონერ პედაგოგებს

2023 წლის განმავლობაში ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობამ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2023 წლის 30 იანვრის #1 დადგენილების შესაბამისად, სოციალური პროგრამის ფარგლებში: ა) ზემო აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახების ორ წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის განხორციელდა ვაუჩერის წესით პროდუქტების და ჰიგიენის საგნების მიწოდება; ბ) ზემო აფხაზეთიდან დევნილ, ამჟამად უმუშევარ ან პენსიონერ პედაგოგებს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება.