აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სახელმწიფო შესყიდვები

     1.  განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები
 
 2018 წელი 
 2017 წელი 
 2016 წელი 
 2015 წელი 
 2014 წელი 
 
 
     2.  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
 
 2018 წელი 
 2017 წელი 
 2016 წელი 
 2015 წელი 
 2014 წელი