აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სხდომები

2023 წლის 7 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის - პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ.

მთავრობის წევრებმა განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრ „თეთრი ტალღისთვის“ საქართველოს და აფხაზეთის სახალხო არტისტის, გიორგი რატიანის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

სხდომაზე ასევე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე  საკითხები.

 

2023 წლის 24 მაისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა მიმდინარე აქტუალური საკითხები განიხილეს.

2023 წლის 28 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

მთავრობის წევრებმა მოისმინეს აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების შესახებ.

ასევე, განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონპროექტი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.

2023 წლის 24 მარტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა მთავრობის წევრებს გააცნო ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ.

მთავრობის სხდომაზე განიხილეს ასევე დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები.

2023 წლის 24 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა მთავრობის წევრებს გააცნო ინფორმაცია საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებში ოკუპირებული აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ჩართულობის, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების ფუნქციონირებისა და ახალი სამედიცინო დაწესებულებების დაფუძნების თაობაზე.

სხდომაზე მოისმინეს აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრის ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საგანმანათლებლო სისტემაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის მინისტრმა სამშვიდობო პოლიტიკის გრძელვადიანი ხედვების შესახებ ისაუბრა.

მთავრობის სხდომაზე განიხილეს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

სხდომაზე, ასევე, განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები.

2023 წლის 27 იანვარს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომის დაწყებამდე რუსლან აბაშიძემ და მთავრობის წევრებმა აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ანზორ მარგიანს აფხაზეთის მეომართა კავშირის თავმჯდომარედ არჩევა მიულოცეს. მთავრობის თავმჯდომარემ ასევე, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურთან მჭიდრო თანამშრომლობაზე ისაუბრა. რუსლან აბაშიძემ აღნიშნა, რომ აფხაზეთის მთავრობა მზადაა, აფხაზეთის მეომართა კავშირს სხვადასხვა ინიციატივების განხორციელებაში დაეხმაროს.

სხდომაზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრმა დევნილთა მიმართ ახალი რეგულაციების ამოქმედებასთან დაკავშირებით და აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა წინაშე არსებული პრობლემების იდენტიფიკაციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგინა.

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა მთავრობის წევრებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2021-2022 წლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრულ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში განხორციელებული აუდიტორული შემოწმების შედეგები გააცნო.

სხდომაზე ასევე განიხილეს აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ და მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის სამთავრობო პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის ყოველწლიური მოხსენების მომზადების თაობაზე.

2022 წლის 30 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2022 წლის საქმიანობის შედეგები შეაჯამეს.

2022 წლის 2 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრმა წარმოადგინა ინფორმაცია წვევამდელთა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში 2022 წლის საშემოდგომო გაწვევის მიმდინარეობის შესახებ.

მთავრობის წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია 2023 წლის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის ფორმირებისა და 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ, ასევე ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების მიმართულებებით არსებული მდგომარეობის, იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატის და აფხაზეთის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ.

მთავრობის სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია შობა-ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით აფხაზეთიდან დევნილი მოქალაქეებისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ და განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები.

2022 წლის 31 ოქტომბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.

2022 წლის 10 ოქტომბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.

2022 წლის 7 სექტემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა განიხილეს საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს კანონში „გრანტების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

ასევე, განიხილეს „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები - პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე უფლებამოსილი პირების ფოტოიდენტურობის დადასტურებისა და საცხოვრებელი ადგილის დადგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ აფხაზეთის მთავრობის 2011 წლის 24 ოქტომბრის №11 დადგენილებაში განსახორციელებელი ცვლილების პროექტი და სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები.

2022 წლის 22 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა მთავრობის წევრებს აფხაზეთის ავტონომიური რეპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ ინფორმაცია წარუდგინა.

სხდომაზე ასევე განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა - პრიორიტეტების დოკუმენტი და დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

2022 წლის 20 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა წარმოადგინეს ინფორმაცია ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, განათლებისა და კულტურის, ეკონომიკური მხარდაჭერისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებებით მათი უწყებების მიერ განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების შესახებ.

ასევე, განიხილეს სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

2022 წლის 31 მაისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა განიხილეს საქართველოს კანონპროექტი „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“, ასევე, სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

2022 წლის 29 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე უძღვებოდა.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა მოისმინეს აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის 3 თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ და სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა მიმდინარე საკითხები.