აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სოციალური პროგრამები

ჯანდაცვა
 1. კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევა  - შპს  „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“  -  128 შრიანი სისტემის სკანერის  მქონე  კომპიუტერულ ტომოგრაფზე.    
 •  ითვალისწინებს: კომპიუტერული ტომოგრაფიას კონტრასტით, ანგიოგრაფიით და კონტრასტის გარეშე 18 წლიდან  60 (ქალი) და 65 (კაცი) წლამდე ასაკის  ბენეფიციარებში. 
 1. ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია -  შპს  „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ -  3 ტესლა  მაგნიტური ველის ინდუქტივობის მქონე  ტომოგრაფზე.  
 • ითვალისწინებს:  გამოკვლევას კონტრასტის გარეშე, კონტრასტით,  ანგიოგრაფიით და  ნარკოზით.   
 1. ინსტრუმენტული გამოკვლევები   -   შპს  „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“.    
 • ითვალისწინებს:  თავის ტვინისა და ქვედა კიდურების დოპლეროგრაფიას,  ციფრულ რენტგენოგრაფიას, ართროექოსკოპიას და  კარდიოექოსკოპიას.
 1. ენდოსკოპიური გამოკვლევები    -   „ავერსის კლინიკა“.   
 •  ითვალისწინებ   ეზოფაგოდუოდენოსკოპიას ანესთეზიით და ანესთეზიის გარეშე, კოლონოსკოპიას ანესთეზიით. (პროგრამა დასრულებულია).
 1. ლაბორატორიული გამოკვლევები -    „მედიქალ ვორლდ დიაგნოსტიკი“.
 •  ითვალისწინებ  კოაგულოგრამის, დ დიმერის,  C რეაქტიული ცილისა და ლიპიდების განსაზღვრას  სისხლში.
 1. ოფთალმოლოგიური პროფილის პათოლოგიათა ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობის პროგრამა - შპს  „ახალი მზერა“ .
 • ითვალისწინებს  თვალის რეფრაქციული ანომალიების კორექცია  ექსიმერული  ლაზერით.  
 1. აბილიტაციისა და სამკურნალო რეაბილიტაციის პროგრამა შედგება ორი კომპონენტისგან.
 • აბილიტაცია  ითვალისწინებს არჩევითად (საჭიროებისამებრ) ოკუპაციურ, ქცევით, მეტყველების და ფსიქოთერაპიას.
 • სარეაბილიტაციო მკურნალობა ითვალისწინებს არჩევითად (საჭიროებისამებრ) ფიზიკურ თერაპიას (მასაჟი, ვარჯიში), აპარატურულ ფიზიოთერაპიას და  ჰიდროკინეზოთერაპიას.
 • პროგრამა განსაზღვრულია შშმპ, ტრავმის შემდგომი ან ფიზიკური განვითარების დარღევევის მქონე ბავშვებისა და მოზრდილი ასაკის    ბენეფიციარებისათვის.  
 1. მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირების პროგრამა ითვალისწინებს    ოპერაციული მკურნალობის დაფინანსებას  18 წლიდან  60 (ქალი) და 65 (კაცი)  წლამდე ასაკის  ბენეფიციარებში.  
 2. გეგმიური კორონალური ანგიოგრაფია ითვალისწინებს დაფინანსებას    წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.    
 3. ჰოსპიტალური მომსახურების, ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობისა და სტაციონარულ პირობებში დიაგნოსტიკის თანადაფინანსების პროგრამა ითვალისწინებს შესაბამისი მომსახურების დაფინანსებაში თანამონაწილეობას წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
 4. ონკოპაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისწინებს ქიმიო და სხივური თერაპიის, ასევე ონკოპაციენტათვის სპეციფიკური იმუნო-ჰორმონო-ტარგენტული თერაპიის თანადაფინანსებას.
 5. „მიზნობრივი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მრავალპროფილური სკრინინგული კვლევის პროგრამა“  ითვალისწინებს გამყოფი ხაზის   (სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონი)   სოფლების    სკოლების,    აფხაზეთის საჯარო სკოლების    და დევნილ მოსწავლეთა   მაღალი კონტინგენტის    საჯარო სკოლების მოსწავლეების სკრინინგულ გამოკვლევას შესაბამისი დარგობრივი სპეციალისტებით.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ სამინისტროს ცხელ ხაზს: 551 08 09 84

სოციალური

მომსახურება, რომელსაც აფინანსებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი და რომლის მიღება შეუძლია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირს უფასოდ
სოციალური დაცვის მიმართულებით:

* აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს რეფერალური მომსახურების პროგრამის ფარგლებში სამკურნალოდ გადმოსული პაციენტებისა და მათი თანმხლები პირების დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა ქ. თბილისში და ქ. ქუთაისში. შესაძლებელია ერთდროულად 14 პირის დროებითი დაბინავება.

საკონტაქტო პირი ქ. თბილისში - ნონა მორგოშია, ტელ.: 577 09-25-48

საკონტაქტო პირი ქ. ქუთაისში - ალუ გამახარია, ტელ.: 599 55-20-64

* ერთჯერადი მატერიალური დახმარებების (150 ლარის) გაცემა შემდეგ კატეგორიებზე:

- მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებზე - 150 ლარი;

- მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე - 150 ლარი;

- მარჩენალდაკარგულებზე (თანხა გაიცემა გარდაცვლილის ოჯახის მხოლოდ ერთ წევრზე) - 150 ლარი;

- დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანებზე (თითოეულზე) - 150 ლარი;

- ოთხი და მეტი არასრულწლოვან შვილიან ოჯახებზე - 150 ლარი;

- 100 წელს გადაცილებულებზე (თითოეულზე) - 150 ლარი;

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებზე და ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებზე (თითოეულზე) - 150 ლარი;

- სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებზე - კომისიური გადაწყვეტილებით არა უმეტეს 200 (ორასი) ლარისა.

საკონტაქტო პირები:

აღმოსავლეთ საქრთველოში მცხოვრებ დევნილებისთვის - მურმან გოგია, ტ.: 599 85-50-89

სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში მცხოვრებ დევნილებისთვის - მაკა პოტაპენკო, ტელ.: 591 81-02-10

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრებ დევნილებისთვის - დალილა თამაზოღლი, ტელ.: 599 87-38-70

* დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა. თითოეული შემთხვევა ფინანსირდება არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით.

საკონტაქტო პირები:

აღმოსავლეთ საქრთველოში მდებარე ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებისთვის - ლევან ბარათელი, ტელ.: 599 47-79-22

სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში მდებარე ობიექტებში  მცხოვრებ დევნილებისთვის - ბიძინა გამისონია, ტელ.: 591 81-02-18

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მდებარე ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებისთვის - თემურ წულაია, ტელ.: 595 01-60-61

განათლება

მომსახურება, რომელსაც აფინანსებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი და რომლის მიღება შეუძლია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირს უფასოდ


აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 

პროგრამები და კოორდინატორები

 

წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა

თანადაფინანსებას მოიპოვებენ აფხაზეთიდან დევნილი შემდეგი პირები:

 1. 500 ლარის ოდენობით- ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტირებული პროგრამების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები)  სტუდენტები(ბაკალავრების, მაგისტრანტების აკადემიური მოსწრება სასწავლებელში ბოლო სემესტრში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 80%-დან  90%-მდე;)  და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების აკრედიტირებული პროგრამების რეზიდენტები(სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტები დაფინანსებას მოიპოვებენ ერთიანი დიპლომის შემდგომ საკვალიფიკაციო გამოცდაზე მოპოვებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით  80%-დან  90%-მდე);
 2. 700 ლარის ოდენობით- - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტირებული პროგრამების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები)  სტუდენტები(ბაკალავრების, მაგისტრანტების აკადემიური მოსწრება სასწავლებელში ბოლო სემესტრში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 90%-დან  99%-მდე;)  და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების აკრედიტირებული პროგრამების რეზიდენტები(სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტები დაფინანსებას მოიპოვებენ ერთიანი დიპლომის შემდგომ საკვალიფიკაციო გამოცდაზე მოპოვებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით  90%-დან  99
 3. 2250 ლარის ოდენობით - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისაკრედიტირებული პროგრამების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები)  სტუდენტები(ბაკალავრების, მაგისტრანტების აკადემიური მოსწრება სასწავლებელში ბოლო სემესტრში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 99%-დან  100%;)  და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების აკრედიტირებული პროგრამების რეზიდენტები(სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტები დაფინანსებას მოიპოვებენ ერთიანი დიპლომის შემდგომ საკვალიფიკაციო გამოცდაზე მოპოვებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით 99%-დან  100%); 
 4. 300 ლარის ოდენობით - ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტირებული პროგრამების პროფესიული სტუდენტების შემთხვევაში;

კოორდინატორები:  ხათუნა შონია, ტელ: 577 09 22 39; ქეთევან დავითაია, ტელ: 598 17 41 78.

 

აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა

კოორდინატორი- ბესიკ ოდიშარია, ტელ: 577 09 22 30.

 

დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები

პოლიტიკის მეცნიერების დარგში განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებებით წარმოჩენილი აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის დაწესებულია დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის სახელობის სტიპენდია.

სტიპენდიის ოდენობა მაგისტრატურის სტუდენტისათვის შეადგენს თვეში 200 ლარს

ხოლო ბაკალავრიატის სტუდენტისათვის  თვეში 200 ლარს სტიპენდიანტებ სტიპენდია ეძლევათ დანიშვნის დღიდან ყოველთვიურად 

ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში (ათი თვე)

კოორდინატორები: ხათუნა შონია, ტელ: 577 09 22 39; ანა ხელაია, ტელ: 577 09 22 37.

 

გალის რაიონის (კონფლიქტის ზონა) სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება

კოორდინატორი - ნარგიზა ფაცაცია, ტელ; 599 85 54 50;

 

სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება

 კოორდინატორები: ხათუნა შონია, ტელ: 577 09 22 39; ირმა გოგოლაძე, ტელ: 599 85 54 56.

 

თანაბარი შესაძლებლობები - თანაბარი მზრუნველობა

კოორდინატორები: ირმა გოგოლაძე, ტელ: 599 85 54 56; ქეთევან დავითაია, ტელ: 598 17 41 78.

 

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის  სტიპენდია

კოორდინატორები: ქეთევან დავითაია, ტელ: 598 17 41 78; ანა ხელაია, ტელ: 577 09 22 37.

 

შეხვედრები ღვაწლმოსილ პედაგოგებთან; მედალოსან კურსდამთავრებულებთან; წარმატებულ სტუდენტ-ახალგაზრდობასთან

კოორდინატორები:  ხათუნა შონია, ტელ: 577092239; ნარგიზა ფაცაცია, ტელ: 599 85 54 50.