აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სოციალური პროგრამები

ჯანდაცვა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ჯანდაცვის პროექტები, რომლითაც უფასოდ სარგებლობა შეუძლიათ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს:

1. კომპიუტერული ტომოგრაფია (კონტრასტით, ანგიოგრაფიით) 
საკონტაქტო პირი - გულნაზ თოდუა 551544350


2. ბირთვული მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია.(ჩვეულებრივი, ანგიორეჟიმით და ანესთეზიით)
საკონტაქტო პირი - ნინო გულუა 577092551


3. ინსტრუმენტული გამოკვლევები (დოპლეროგრაფია, რენტგენოგრაფია, ელექტროენცეფალოგრაფიას, აუდიომეტრიას, ართროექოსკოპიას, ულტრაბგერით დენსიტომეტრია)
საკონტაქტო პირი - ირმა ბერაია 599855202


4. ენდოსკოპიური გამოკვლევები (ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია ანესთეზიით და ანესთეზიის გარეშე, ბიოფსიით, კოლპოსკოპია, კოლონოსკოპია
საკონტაქტო პირი - დალი დგებუაძე 577092564


5. სარეაბილიტაციო მკურნალობა ითვალისწინებს ექიმის კონსულტაციას, შშმ სტატუსის მქონე და სტატუსის არმქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა, 18 წლის ზევით ასაკის ნევროლოგიურ და ტრავმის შემდგომ პაციენტთა სამედიცინო რეაბილიტაციას, ასევე, მძიმე პაციენტთა ბინაზე მომსახურებას (პაციენტზე 20 პროცედურა)
საკონტაქტო პირი - ლელა დუნდუა 577092523


6. „სისხლის მიმოქცევის სისტემის სკრინინგული გამოკვლევები“
საკონტაქტო პირი - ნუნუ ერქვანია 577092533


7. „აბილიტაციის კომპონენტი“ ითვალისწინებს 2-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვთა ოკუპაციურ, ქცევით, მეტყველების თერაპიას, ფსიქოთერაპიას
საკონტაქტო პირი - ლელა დუნდუა 577092523


8. „გეგმიური კორონარული ანგიოგრაფიის კომპონენტი“
საკონტაქტო პირი - თინიკო ზუხბაია 577092476


9. „მენჯ-ბარძაყის სახსრის ტოტალური ენდოპროთეზირების კომპონენტის“
საკონტაქტო პირი - ნინო გულუა 577092551


10. „ჰოსპიტალური მომსახურებისა და ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობის დაფინანსების ხელშეწყობის კომპონენტი“
საკონტაქტო პირი - ლელა დუნდუა 577092523


11. „რადიო (სხივური) და ქიმიოთერაპიის თანადაფინანსების კომპონენტი“
საკონტაქტო პირი - თინიკო ზუხბაია 577092476


12. „ონკოპაციენტებისათვის არაკლასიფიცირებული მედიკამენტების თანადაფინანსების კომპონენტი“
საკონტაქტო პირი - ლელა დუნდუა 577092523

სოციალური

მომსახურება, რომელსაც აფინანსებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი და რომლის მიღება შეუძლია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირს უფასოდ
სოციალური დაცვის მიმართულებით:

* აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს რეფერალური მომსახურების პროგრამის ფარგლებში სამკურნალოდ გადმოსული პაციენტებისა და მათი თანმხლები პირების დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა ქ. თბილისში და ქ. ქუთაისში. შესაძლებელია ერთდროულად 14 პირის დროებითი დაბინავება.

საკონტაქტო პირი ქ. თბილისში - ნონა მორგოშია, ტელ.: 577 09-25-48

საკონტაქტო პირი ქ. ქუთაისში - ალუ გამახარია, ტელ.: 599 55-20-64

* ერთჯერადი მატერიალური დახმარებების (150 ლარის) გაცემა შემდეგ კატეგორიებზე:

- მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებზე - 150 ლარი;

- მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე - 150 ლარი;

- მარჩენალდაკარგულებზე (თანხა გაიცემა გარდაცვლილის ოჯახის მხოლოდ ერთ წევრზე) - 150 ლარი;

- დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანებზე (თითოეულზე) - 150 ლარი;

- ოთხი და მეტი არასრულწლოვან შვილიან ოჯახებზე - 150 ლარი;

- 100 წელს გადაცილებულებზე (თითოეულზე) - 150 ლარი;

- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებზე და ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებზე (თითოეულზე) - 150 ლარი;

- სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებზე - კომისიური გადაწყვეტილებით არა უმეტეს 200 (ორასი) ლარისა.

საკონტაქტო პირები:

აღმოსავლეთ საქრთველოში მცხოვრებ დევნილებისთვის - მურმან გოგია, ტ.: 599 85-50-89

სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში მცხოვრებ დევნილებისთვის - მაკა პოტაპენკო, ტელ.: 591 81-02-10

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრებ დევნილებისთვის - დალილა თამაზოღლი, ტელ.: 599 87-38-70

* დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა. თითოეული შემთხვევა ფინანსირდება არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით.

საკონტაქტო პირები:

აღმოსავლეთ საქრთველოში მდებარე ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებისთვის - ლევან ბარათელი, ტელ.: 599 47-79-22

სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში მდებარე ობიექტებში  მცხოვრებ დევნილებისთვის - ბიძინა გამისონია, ტელ.: 591 81-02-18

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მდებარე ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებისთვის - თემურ წულაია, ტელ.: 595 01-60-61

განათლება

მომსახურება, რომელსაც აფინანსებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი და რომლის მიღება შეუძლია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირს უფასოდ
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს პროგრამები და კოორდინატორები

აფხაზეთიდან დევნილი ნიჭიერი სტუდენტების სწავლის თანადაფინანსება:

ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტებისა და ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტების თანადაფინანსება 500 ლარის ოდენობით, სწავლის პერიდოში 2 ჯერ.

ავტორიზებული პროფესიული საგანამანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების თანადაფინანსება 300 ლარის ოდენობით სწავლის პერიოდში 2 ჯერ.

აფხაზური ფილოლოგიის სტუდენტების თანადაფინსება 1000 ლარით.

კოორდინატორები მედიკო კვარაცხელია, ტელ: 577 09 22 29, ხათუნა შონია, ტელ: 577 09 22 39

 

აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა

კოორდინატორი- ბესიკ ოდიშარია, ტელ: 577 09 22 30;

დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები

პოლიტიკის მეცნიერების დარგში განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებებით წარმოჩენილი აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის დაწესებულია დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის სახელობის სტიპენდია.

ტიპენდიის ოდენობა მაგისტრატურის სტუდენტისათვის შეადგენს თვეში 150 ლარს, ხოლო ბაკალავრიატის სტუდენტისათვის - თვეში 150 ლარს. სტიპენდიანტებს სტიპენდია ეძლევათ დანიშვნის დღიდან ყოველთვიურად ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში(ათი თვე)

კოორდინატორი - ნინო ლობჟანიძე, ტელ: 595-34 33 20;

"საზაფხულო ბანაკი"

აფხაზეთის საჯარო და ოკუპირებული გალის რაიონის სკოლების 32 ახალგაზრდისათვის საზაფხულო ბანაკის ორგანიზება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.

კოორდინატორი - ნინო ლობჟანიძე, ტელ: 595 34 33 20;

სპორტულ ინციატივათა მხარდაჭერის პროგრამა, რომლის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა რანგის საერთაშორისო შეჯიბრებებში დევნილი სპორტსმენების მონაწილეობის მხარდაჭერა.

კოორდინატორი ბეჟან ქვილითაია, ტელ: 599 92 50 50;

წელიწადში ერთხელ გამოჩენილი სპორტსმენებისა და სპორტის დამსახურებული მუშაკების დაჯილდოვება ფასიანი საჩუქრებითა და სიგელებით.

კოორდინატორი - მამუკა ჟვანია, ტელ: 599 19 08 49;

გალის რაიონის (კონფლიქტის ზონა) სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ- ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება.

კოორდინატორი - ნარგიზა ფაცაცია, ტელ; 599 85 54 50;

"სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება"

 კოორდინატორი: მედიკო კვარაცხელია 577 09 22 29;

აფხაზეთის მოზარდები მედიაპროექტში „ეტალონი"

 კოორდინატორი: მედიკო კვარაცხელია 577 09 22 29  ირმა გოგოლაძე 599 855 456;

"კარიერის დაგეგმვა, პროფესიული ორიენტაცია და სახელობო სწავლება სკოლებში"

კოორდინატორი: ანა ხელაია - 577 09 22 37, ნარგიზა ფაცაცია - 599 855 450;

"თანაბარი შესაძლებლობები - თანაბარი მზრუნველობა‘'

კოორდინატორი: მედიკო კვარაცხელია 577 09 22 29  ირმა გოგოლაძე 599855456;

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის  სტიპენდია

კოორდინატორი: ნინო ლობჟანიძე 595343320  /  მედიკო კვარაცხელია 577 09 22 29;

შეხვედრები ღვაწლმოსილ პედაგოგებთან; მედალოსან კურსდამთავრებულებთან; წარმატებულ სტუდენტ-ახალგაზრდობასთან;

კოორდინატორი: მედიკო კვარაცხელია 577 09 22 29 ხათუნა შონია 577092239;

აფხაზეთის  განათლებისა და კულტურის სამინისტროს თანამშრომელთა პერსონალური და პროფესიული უნარების განვითარების ტრენინგები

კოორდინატორი: ნინო ლობჟანიძე - 595343320;