აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სიახლეები

რუსლან აბაშიძე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 50-ე რაუნდში მიიღებს მონაწილეობას

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 50-ე რაუნდში მიიღებს მონაწილეობას.

ქართულ დელეგაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია ხელმძღვანელობს. საერთაშორისო მოლაპარაკებების 50-ე რაუნდი 10-11 დეკემბერს გაიმართება.

ცხადდება კონკურსი დევნილი მოზარდებისათვის საახალწლო-საბავშვო წარმოდგენის მოწყობის მსურველი იურიდიული პირის გამოსავლენად

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, ქვეპროგრამის „საახალწლო ზეიმი დევნილი ბავშვებისათვის“ ფარგლებში, ქ. თბილისში  ყოველწლიურად, ტრადიციულად მართავს საახალწლო წარმოდგენას. წლეულს კი აღნიშნული პროექტი კიდევ უფრო მასშტაბური გახდა, ის გაიმართება ქ. ზუგდიდში, სადაც მრავალი დევნილი ოჯახია დასახლებული, რათა კიდევ უფრო მეტმა დევნილმა მოზარდმა მიიღოს საახალწლო საჩუქარი და მხიარულად შეეგებოს ახალ წელს.

კერძოდ, დაგეგმილია: დევნილი მოზარდებისთვის საახალწლო-საბავშვო წარმოდგენის გამართვა ქ. თბილისში, აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროში, „დიმიტრი ჯაიანის სახელობის“ დარბაზში, 28-29 დეკემბერს,  დღეში 2-ჯერ 14:00 სთ. და 16:00 საათზე და ქ. ზუგდიდში მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის განვითარების სასახლეში 11 იანვარს, დღეში 2-ჯერ, 12:00 და 14:00 საათზე.

საახალწლო წარმოდგენის გამართვისათვის მიმდინარეობს წარმოდგენის მოწყობის მსურველი იურიდიული პირების განცხადებების მიღება.  განცხადების წარმომდგენმა პირმა უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი კრიტერიუმები:

  1. 4 დან 14 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის საახალწლო განწყობის შემქმნელი სპექტაკლის წარმოდგენა;
  2. სპექტაკლის ჩატარება ქ. თბილისში 28-29 დეკემბერს, დღეში 2-ჯერ, 14:00 და 16:00 საათზე. ასევე ქ. ზუგდიდში 11 იანვარს, დღეში 2-ჯერ 12:00 და 14:00 საათზე.
  3. სპექტაკლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 1 საათისა;
  4. მომსახურების გამწევმა პირმა უზრუნველყოს საკონცერტო დარბაზი ხმის აპარატურითა და დამატებითი განათების სისტემით, წარმოდგენის შემდეგ კი მისი დასუფთავება;
  5. ბავშვებისათვის საახალწლო საჩუქრების სატვირთო მანქანით ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა (ქ. ზუგდიდი, ქ. ქუთაისი) 185 ყუთი. ასევე წარმოდგენისათვის საჭირო დეკორაციის ტრანსპორტირება;
  6. წარმოდგენისათვის საჭირო მსახიობებისა და ტექპერსონალის ტრანსპორტირება მიკროავტობუსით;
  7. გამგზავრება 10 იანვარს. პერსონალის და მძღოლების დაბინავებით უზრუნველყოფა;
  8. მოსაწვევის ბეჭდვა (15X11 სმ. 300 გრ. ქაღალდი ფერადი, ცარცის, ცალმხრივი, 1300 ცალი);
  9. საახალწლო წარმოდგენის უზრუნველყოფა თოვლის ბაბუით და მასთან სურათების გადაღებით;
  10. საახალწლო წარმოდგენის მოწყობის მსურველ იურიდიულ პირთა განცხადებები მიიღება  2019  წლის 09 დეკემბრიდან 13 დეკემბრის ჩათვლით.
აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდები თბილისის თოჯინების თეატრის სპექტაკლს - ,,სიმბას თავგადასავალი“ დაესწრნენ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროსა და თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული თოჯინების თეატრის თანამშრომლობის შედეგად, აფხაზეთიდან დევნილი, რამდენიმე კომპაქტურ ჩასახლებაში მცხოვრები მოზარდები, სპექტაკლს - ,,სიმბას თავგადასავალი“ დაესწრნენ.

პროექტს კოორდინაციას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მთავარი მრჩეველი მალხაზ კორძახია უწევდა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო თანადგომისათვის მადლობას უხდის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს ნიკოლოზ საბაშვილს, დირექტორს – ლაშა მკურნალიძესა და იურიდიული სამსახურის უფროსს გიორგი ბოლქვაძეს.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შექმნის ხელშემწყობი კომისია.

 

აფხაზეთიდან დევნილთათვის მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემულ ობიექტებზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შექმნის ხელშეწყობის მიზნით -აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროში იქმნება აფხაზეთიდან დევნილთათვის მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემულ ობიექტებზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შექმნის ხელშემწყობი კომისია.
პროგრამით სარგებლობის მიზნით, კომისიას განცხადებით შეუძლია მიმართოს:

 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა;

 

 კომისიისადმი მიმართვა ასევე შესაძლებელია დევნილთა კოლექტიური განცხადებით;

 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობისწერილობითი მომართვით.


განცხადება (წერილობითი მომართვა) უნდა შეიცავდეს:


განმცხადებლის (კოლექტიური მომართვის შემთხვევაში ერთ-ერთი განმცხადებლის) სახელს, გვარსა და საკონტაქტო მონაცემებს;


შენობის დაზუსტებულ მისამართსა და სხვა მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციას (ყოფილი სახელწოდება ან/და ფუნქციური დატვირთვა);


პროგრამით სარგებლობის (სანოტარო მომსახურება) მოთხოვნას; საჭიროების შემთხვევაში კომისიის მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.


განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის, ასევე, არსებობის შემთხვევაში დევნილის მოწმობის ასლი.

წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურმა, გასვლითი სამუშაო ხასითის შეხვედრა გამართა ქ. ხაშურის და ქ.ქარელის მუნიციპალიტეტში.

         მიმდინარე წლის 4 დეკემბერს, წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურმა, გასვლითი ხასითის სამუშაო შეხვედრა გამართა ქ. ხაშურის და ქ.ქარელის მუნიციპალიტეტში კოლექტიურად მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობასთან, სადაც მოისმინეს დევნილთა საჭიროებები. ინფორმაციის სახით მიაწოდეს ბ.მ.ა მხარდაჭერის პროგრამის არსი და მნიშვნელობა და დაათვალიერეს მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების მიმდინარეობა.

სამინისტრო აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს უფასო სამართლებრივ კონსულტაციებს სთავაზობს.

   აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტროს დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის სამართლებრივი დახმარების განყოფილება დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან (აფხაზეთიდან) იძულებით გადაადგილებულ პირებს სთავაზობს ადვოკატირებას, რომელიც მოიცავს უფასო სამართლებრივი ხასიათის კონსულტაციების გაწევას და შესაბამის ორგანოებში წარსადგენად დოკუმენტაციის მომზადებაში ხელშეწყობას შემდეგ საკითხებზე:

 

  • საარქივო დოკუმენტაციის მოძიება;
  • სასამართლოში წარსადგენი განცხადების/სარჩელის მომზადება;
  • შრომითი სტაჟის დადგენა;
  • ქორწინების ფაქტის დადგენა;
  • პირის გარდაცვლილად/უგზოუკვლოდ გამოცხადება;
  • მხარდამჭერის სტატუსის მოპოვება;
  • საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები;
  • დევნილთა მიმართ სამართლებრივი საკითხების მოწესრიგება გრძელვადიანი    უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში;
  • დევნილთა მიმართ სხვადასხვა სახის სამართლებრივი საკითხები:

 

ბაქოში აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელის სოლო-კონცერტი გაიმართა

ქალაქ ბაქოში, მუსლიმ მაგომაევის სახელობის სახელმწიფო ფილარმონიაში გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელის სოლო-კონცერტი გაიმართა. კაპელა ზვიად ბოლქვაძის ხელმძღვანელობით მსმენელის წინაშე ქართული და უცხოური კომპოზიციებით წარსდგა.

კონცერტის დაწყებამდე, დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძემ და აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩმა ზურაბ პატარაძემ მიმართეს.

კონცერტს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ხელისუფლების, ქვეყანაში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის, ქართული დიასპორისა და აზერბაიჯანის კულტურის სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

ქ. ბაქოში აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელის სოლო-კონცერტი გაიმართა

აფხაზეთის გურამ ყურაშვილის სახელობის სახელმწიფო საგუნდო კაპელის სოლო-კონცერტი ქალაქ ბაქოში, მუსლიმ მაგომაევის სახელობის სახელმწიფო ფილარმონიაში გაიმართა. კაპელა ზვიად ბოლქვაძის ხელმძღვანელობით მსმენელის წინაშე ქართული და უცხოური კომპოზიციებით წარსდგა.

კონცერტის დაწყებამდე, დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა რუსლან აბაშიძემ და საქართველოს ელჩმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ზურაბ პატარაძემ მიმართეს.

კონცერტს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ხელისუფლების, დიპლომატიური კორპუსის, ქართული დიასპორისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

წარმომადგენლობაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მორიგი სხდომა გაიმართა

2019 წლის 4 დეკემბერს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმოადგენლობაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გამცემი კომისიის მეთექვსმეტე სხდომა გაიმართა. „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით დაგაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების  გაცემის წესის“ შესაბამისად, განხილული განცხადებებიდან ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, კომისიამ გადაწყვიტა დაეკმაყოფილებინა 32 დევნილი ბენეფიციარი, რაზეც კვარტალური ბიუჯეტიდან გაიხარჯა 3950 ლარი. მიმდინარე წელს სულ დაკმაყოფილდა  896 დევნილი ბენეფიციარის განცხადება რაზეც დაიხარჯა  125000 ლარი. ამ დროისათვის განსახილველ განცხადებათა  რაოდენობა და წლიური ფინანსური ასიგნებები ამოწურულია.

სამინისტროში საპილოტე პროგრამა ამოქმედდა.

ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელი ობიექტებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების უზრუნველყოფის/ხელშეწყობის მიზნით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროში ამოქმედდა საპილოტე პროგრამა, რომელიც გულისხმობს კომპაქტურად განსახლებული დევნილი მოსახლეობისათვის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნის ხელშეწყობას (სანოტარო მომსახურების ხარჯების ანაზრაურება), შემდგომში მათთვის გადასაცემი საერთო სარგებლობის ფართების იდენტიფიცირებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადაცემული საერთო სარგებლობის ფართებზე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით მათი საკუთრების უფლების რეგისტრაციას.

 

აფხაზეთის ღია ჩემპიონატი ძალოსნობაში

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერითა და სსიპ აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრის ორგანიზებით, ვაკის ძალოსნობის დარბაზში ჩატარდა აფხაზეთის ღია ჩემპიონატი ძალოსნობაში.

აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტის სპორტსმენებმა ერთი პირველი ადგილი, ორი მეორე და ორი მესამე ადგილი მოიპოვეს (მწვრთნელ-მასწავლებლები: ავთანდილ გახოკიძე და ლაშა კოპალიანი).

შეჯიბრის შედეგები:

41 კგ. - გიორგი მგალობლიშვილი - I, ანდრია დარსაველიძე - II, ნიკა ჭუმბურიძე - III;

45 კგ. - ნიკა რეხვიაშვილი - I, პაატა სილაგაძე - II, ზურა ღონღაძე - III;

49 კგ. - მარტინ ანტონიანი I, მახო დანელია - II, ნიკა მელია - III;

55 კგ. - ლუკა კეკელიძე - I, ლუკა პეტრიაშვილი - II, ნიკა კალმახელიძე - III;

61 კგ. - ლევან ოჩიგავა - I, გიგა ნადიბაიძე - II, კახა ხვთისიაშვილი - III;

67 კგ. - საბა ადამია - I, გიორგი მინაძე - II, ლუკა სილაგაძე - III;

73 კგ. - ბაჩანა ბეკურაული - I, ერიკ ბაბაიანი - II, გია იასაღაშვილი - III;

81კგ. - ნიკა თურმანიძე - I, მათე ადამია - II, მიშა აკულინინი - III;

89 კგ. - ლუკა ოჩიგავა - I, მამია კიკალიშვილი - II, გივი დარსაველიძე - III;

+89კგ. - გიორგი ვაშაკიძე - I, დავით ვარდანაშვილი - II, ნიკა ქავთარაძე - III;

გოგონები - ლიანა ოქროპირიძე - I.

საპრიზო ადგილზე გასული სპორტსმენები თასებით, მედლებითა და დიპლომებით აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრის დირექტორმა ენვერ თოლორდავამ დააჯილდოვა.

2019 წლის 29 ნოემბერს იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა.

იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის პროკურორთან, ქალბატონ ნანუკა ჯანელიძესთან, თემაზე: "კომპენსაციის მიღების უფლება უკანონო მსჯავრდებისათვის საქართველოში და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა".
აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობიდან შეხვედრას ესწრებოდნენ, წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე ბატონი გრიგოლ ბენიძე და წარმომადგენლობის საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის (მრჩეველი) კოორდინატორი თეიმურაზ ჯაბუა.
მოწვეული სტუმრების მხრიდან თემამ დიდი ინტერესი გამოიწვია.
შეხვედრა მაღალ დონეზე და კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა.

წვევამდელთა აღრიცხვის,გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურში, მორიგი წვევამდელთა გამწვევი კომისია გაიმართა.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის წვევამდელთა აღრიცხვის,გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურში, მორიგი წვევამდელთა გამწვევი კომისია გაიმართა, რომელსაც წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგოლ ბენიძე უძღვებოდა.
ასევე კომისის მუშაობის ფარგლებში განიხილეს გაწვევასთან და დაუწყებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხები.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და სამშენებლო კოლეჯ „კონსტრუქტ2“-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროსა და სამშენებლო კოლეჯ „კონსტრუქტ2“-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმის ფარგლებში, სამშენებლო კოლეჯი „კონსტრუქტ2“ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის პროფესიულ პროგრამებს შეიმუშავებს და მათ ჩართულობას უზრუნველყოფს. ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო ხასიათის ერთობლივი ღონისძიებები.

მემორანდუმს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრის პირველმა მოადგილემ მანანა ქვაჩახიამ და სამშენებლო კოლეჯ „კონსტრუქტ2“-ის დირექტორმა თამარ ზაქარაშვილმა მოაწერეს ხელი.

ასევე, მთავრობის წარმომადგენლებმა, აფხაზეთიდან დევნილებთან ერთად  დაათვალიერეს კოლეჯის შენობა, მისი ინფრასტრუქტურა,  სტუდენტების სასწავლო და პრაქტიკულ  სამუშაო გარემოს გაეცნენ. დაინტერესებული დევნილებისთვის სამშენებლო კოლეჯ „კონსტრუქტ2“-ის დირექტორმა სასწავლო პროგრამის პრეზენტაცია გამართა და მათ შეკითხვებს უპასუხა.

ღონისძიებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრი დავით ფაცაცია, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გოგლიჩიძე, იმერეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხემძღვანელი ზაზა ჩაჩავა ესწრებოდნენ.