აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სხდომები

2015 წლის 14 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომის დღის წესრიგში შეტანილი იყო და განიხილეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი, „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ".

2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტად რჩება სოციალური მიმართულება, ჯანდაცვის, განათლებისა და კულტურის სფეროების მხარდამჭერი პროგრამები, შემცირებულია ადმინისტრაციული ხარჯები.

2015 წლის 27 ნოემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომის დღის წესრიგში შეტანილი იყო და განიხილეს აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტის, აფხაზეთის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროსა და აფხაზეთის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი ხუთი ძირითადი და ერთი დამატებითი საკითხი.

29 ოქტომბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე მოისმინეს და ცნობად იქნა მიღებული ინფორმაცია მთავრობის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით  აფხაზეთის ავტონომიური  რესპუბლიკის მთავრობის სახელისუფლებო დელეგაციის თურქეთის რესპუბლიკაში ვიზიტისა და ჟენევის მოლაპარაკებების 33-ე რაუნდის შესახებ,

ასევე ცნობად იქნა მიღებული ინფორმაცია აფხაზეთის ხელისუფლების მიერ იტალიის ქალაქ ფლორენციაში გამართული ინტერკულტურული ვორქშოფის ,,კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული და ევროპული ასპექტები-ს" შესახებ.

სხდომაზე განხილულ და დამტკიცებულ იქნა  საკითხი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებაში ცვლილებიბის შეტანის თაობაზე და ასევე საკითხი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ.

მთავრობამ მიმოიხილა ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 9 თვის ანგარიშის შესრულების  შესახებ

სხდომაზე მოისმინეს და ცნობად იქნა მიღებული ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებში სტრუქტურული რეორგანიზაციის მიმდინარეობის შესახებ და ინფორმაცია ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებისა და აფხაზეთის მინისტრის აპარატის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

2015 წლის 23 სექტემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

23 სექტემბერს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე წარდგენილ იქნა და განიხილეს 9 საკითხი.

მიმდინარე საკითხებთან ერთად, მთავრობის წევრებმა განიხილეს და მოიწონეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს აფხაზეთიდან დევნილი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის ჟიული შარტავასა და არზაყან ემუხვარის სახელობის სტიპენდიების დაწესებას.

მთავრობის სხდომაზე ასევე გაიმართა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული აფხაზეთიდან დევნილთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის პრეზენტაცია, სადაც შესული მონაცემები ვიზუალიზაციის თვალსაზრისით მიბმულია ელექტრონულ რუკას. მიმდინარეობს ბაზაში მონაცამების შეყვანა-დამუშავების პროცესი, რაც მომავალში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სტრუქტურებს საშულებას მისცემს ეფექტიანად  და სწრაფად   მოახდინონ   რეაგირება აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობაში არსებულ სხვადასხვა ტიპის პრობლემებზე.

სხდომაზე მთავრობის წევრებმა მხარი დაუჭირეს ინიციატივას, აფხაზეთის ერთ-ერთი სამედიცინო დაწესებულებისთვის საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ ზაურ ხუბუტიას სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით.

2015 წლის 31 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

31 ივლისს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე წარდგენილ იქნა და განიხილეს ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2015 წლის 18 თებერვლის #8 განკარგულებით დამტკიცებული მთავრობის სამუშაო გეგმის შესრულების მდგომარეობის შესახებ.

მთავრობის წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების მდგომარეობის შესახებ.

სხდომაზე განიხილულ იქნა საკითხი საქართველოს უზენაესი საბჭოს დეპუტატის, საქართველოს პარლამენტის წევრის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, ოთარ ზუხბაიას დაბადებიდან 75 წლის იუბილესთან დაკავშირებული ღონისძიების გეგმის შესახებ.

2015 წლის 25 ივნისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

 

25 ივნისს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

2015 წლის 15 მაისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

მთავრობის სხდომაზე განხილულ და მირებულ იქნა  ოთხი საკითხი, მათ შორის „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ - აფხაზეთის კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“. 

ცვლილებების თანახმად, „საბიუჯეტო დეფიციტის მართვის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 6 მარტის #422 განკარგულების შესაბამისად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მხარჯავ დაწესებულებებში ადმინისტრაციული ხარჯები შემცირდა 244 ათასი ლარის ოდენობით.

2015 წლის 24 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

2015 წლის 24 აპრილს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე აფხაზეთის მინისტრებმა წარადგინეს მოხსენება 2015 წლის 1 კვარტალში გაწეული სამუშაოების, სამომავლო პროექტებისა და გამოყენებული საბიუჯეტო თანხების შესახებ.

აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა „აფხაზეთის ა/რ 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების შესახებ" ანგარიში წარადგინა, რომელშიც ასახულია 2015 წლის 3 თვის განმავლობაში მიღებული შემოსავლები, გადახდებისა და ნაშთის ცვლილებების მაჩვენებლები, ასევე მხარჯავი დაწესებულებების მიერ ბიუჯეტით ასახული პრიორიტეტებისა და საანგარიშო პერიოდში ამ პრიორიტეტების მისაღწევად განხორციელებული პროგრამებისა და შედეგები.

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წევრებმა სხდომის მსვლელობისას მოისმინეს ინფორმაცია აფხაზეთის მთავრობის ეგიდით, მოძრაობა „ვიზრუნოთ ერთმანეთზე საქართველოსთვის" ფარგლებში 2015 წლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებისთვის გაწეული ჰუმანიტარული დახმარების შესახებ. მთავრობის წევრებს ინფორმაცია ომის მონაწილეთა ოჯახებთან ურთიერთობის საკითხებში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის მრჩეველმა რამინ ბულისკერიამ წარუდგინა.

ჰუმანიტარული დახმარება სულ 914 ოჯახს გაეწია, რაც წინა წლის იგივე აქციის მასშტაბებზე 241-ით მეტია. სააღდგომო აქციაში მოანწილეობას იღებდა 54 ორგანიზაცია, მათ შორის: აფხაზეთის ა/რ მთავრობა, მასში შემავალი 15 ორგანიზაცია და აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო.

2015 წლის 10 მარტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

2015 წლის 10 მარტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე განხილულ და მიღებულ იქნა ცვლილებები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში. დამტკიცდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ ,,აფხაზეთის" დებულება.

ასევე განხილულ იქნა სხვა საკითხები.

2015 წლის 6 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

6 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა. სხდომაზე განხილული და დამტკიცებული იქნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

ასევე დამტკიცდა „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების 2015 წლის სამუშაო გეგმა.

მთავრობის წევრებმა მოისმინეს „ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობების შესაბამისი სამსახურების მიერ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ წვევამდელთა 2014 წლის საშემოდგომო გაწვევის შედეგების შესახებ", სადაც აღინიშნა აფხაზეთია ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის ეფექტური საქმიანობა ამ მიმართულებით.

სხდომაზე განიხილეს და მიიღეს ღონისძიებათა გეგმა, რომელიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა შორის ფეხბურთის განვითარებასა და მხარდაჭერას ეხება. ასევე დამტკიცდა დიმიტრი გულიას 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიებათა გეგმა და სხვა აქტუალური საკითხები.

22 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

2014 წლის 22 დეკემბერს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე დამტკიცდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი, რომელიც განსახილველად და დასამტკიცებლად გაეგზავნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს.

როგორც მთავრობის სხდომაზე ვახტანგ ყოლბაიამ განაცხადა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტში, გასული წლის ბიუჯეტის მსგავსად პრიორიტეტულ მიმართულებად დარჩება განათლების, ჯანდაცვის, კულტურისა და სპორტის სფერეოები.

2014 წლის 21 ნოემბერს აფხაზეთის მთავრობის მორიგი სხდომა ჩატარდა

 

21 ნოემბერს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე განხილულ იქნა საკითხი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" ცვლილებების შეტანის თაობაზე".

2014 წლის 17 ნოემბერს აფხაზეთის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

17 ნოემბერს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად განხილულ იქნა ნდობის აღდგენის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის თანამდებობის შემოღების, ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მცირერიცხოვანი, მობილური მინისტრის აპარატის შექმნისა და დებულების დამტკიცებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები.

2014 წლის 7 ნოემბერს აფხაზეთის მთავრობის მორიგი სხდომა ჩატარდა

7 ნოემბერს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

სხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად განხილულ იქნა აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში სტრუქტურული ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები.

2014 წლის 23 ოქტომბერს აფხაზეთის მთავრობის მორიგი სხდომა ჩატარდა

23 ოქტომბერს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

მთავრობის სხდომა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციული სამმართველოს ახლად გარდაცვლილი მთავარი სპეციალისტის, ეთერ თოლორდავას ხსოვნისადმი წუთიერი დუმილით პატივის მიგებით დაიწყო.

განსახილველ საკითხთა შორის დღის წესრიგში შეტანილი იყო სამი საკითხი:

„ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომური რესპუბლიკის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ". მოხსენებით წარსდგა აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი მურმან ფარფალია.

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში განსახილველად აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს გადაეგზავნება.

დღის წესრიგის მეორე საკითხი იყო „აფხაზეთის ავტონომური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს ზოგიერთი თანამდებობისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის შესახებ" - აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი.

მესამე საკითხი ეხებოდა აფხაზეთის აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურულ ოპტიმიზაციას.

მთავრობის წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი ავტონომიური რესპუბლიკის ორი უწყების - რეგიონული მართვის საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატისა და სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატის გაუქმების პროექტს.

მოვალეობათა გამიჯვნის მიზნით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ მიზანშეწონილად ჩათვალა „რეგიონალური მართვის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის" და „სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატის" ლიკვიდაცია. მათი ზოგიერთი ფუნქციების გადანაწილება მოხდება მომიჯნავე დაწესებულებებისათვის. მთავრობის შესაბამის სტრუქტურებს დევალათ გაატარონ კანონით დადგენილი ღონისძიებები აღნიშნული გადაწყვეტილების შესასრულებლად.

ზემოაღნიშნულ დადგენილებებს მთავრობის წევრებმა ერთსულოვნად დაუჭირეს მხარი.