აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთში შექმნილ საგანგებო გეოეკოლოგიურ მდგომარეობას კონფერენცია მიეძღვნა

აფხაზეთის ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებითა და აფხაზეთის მთავრობის მხარდაჭერით, სასტუმრო ,,პრიმავერაში'' ჩატარდა კონფერენცია თემაზე -,,საქართველოს შავი ზღვისპირეთის აფხაზეთის სეგმენტის საგანგებო გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზები შავი ზღვის აუზის სისტემის საერთო კონტექსტში''.

კონფერენციის მიზანი იყო საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მიეწოდებინათ ინფორმაცია აფხაზეთის შავი ზღვის ზონის დარღვეული მორფოდინამიკური წონასწორობის, იქ შექმნილი საგანგებო გეოეკოლოგიური მდგომარეობისა და მისი გაჯანსაღების გზების შესახებ.

კონფერენციას დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მათ შორის მეცნიერები და ექსპერტები ესწრებოდნენ.

აფხაზეთში შექმნილ გეოეკოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით შემუშავდა მიმართვის ტექსტი, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებასა და მსოფლიოს გარემოს დაცვით ორგანიზაციებს დაეგზავნებათ.