აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ქ. თბილისში მცხოვრებ 70 წელს გადაცილებულ დევნილებზე სასურსათო პროდუქტის გადაცემა მიმდინარეობს


აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ორგანიზებით და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს ხელშეწყობით და აქტიური ჩართულობით ქალაქ თბილისში დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებაში მცხოვრებ 70 წელს გადაცილებულ ბენეფიციარებს, რომლებიც განსაკუთრებული რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან, პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტების და სააღდგომო ნობათების გადაცემა მიმდინარეობს.