აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

შეხვედრა დევნილ მეწარმესთან

2021 წლის 10 თებერვალს აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს აგრარულ და დარგობრივ საკითხთა სამსახურის უფროსი ბატონი თ. ცინარიძე, ა(ა)იპ ,,საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის’’ მენეჯერი ნინო კიკნაძე, სსიპ აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ბატონი გოგიტა თედორაძე და ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი დავით რაფავა ეწვივნენ აფხაზეთიდან დევნილ ინ. მეწარმეს ია ხარჩილავას და გაეცნენ მის საქმიანობას. დაათვალიერეს პროგრამის ფარგლებში შეძენილი სამკერვალო ტექნიკა. აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა წარმოადგენს ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ თანადამფუძნებელს. საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამის, მცირე ბიზნესის მატერიალური მხარდაჭერის ქვეპროგრამის ფარგლებში გამარჯვებულმა აპლიკანტმა - აფხაზეთიდან დევნილმა ინდ. მეწარმემ ია ხარჩილავამ, ორგანიზაციის მიერ შეძენილი ტექნიკის მეშვეობით გააფართოვა ბიზნესი და შექმნა დამატებითი სამუშაო ადგილები.