აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

დავით ფაცაციამ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში „მინისტრის საათის“ ფორმატში მიმდინარე ანგარიში წარადგინა

დავით ფაცაციამ უმაღლეს საბჭოს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროსა და სსიპ - აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მომსახურების სააგენტოს მიმდინარე ანგარიში წარუდგინა - პრიორიტეტული მიმართულებებით განხორციელებული პროგრამები, პროექტები, მათი შედეგები და მიმდინარე ღონისძიებები.

მინისტრმა დეტალურად განიხილა დევნილთა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებთა მხარდაჭერის, დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის, ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის, დევნილთა მომსახურების ცენტრების, დევნილთა სამართლებრივი მხარდაჭერის მიმართულებებით 2023 წლის 9 თვის მანძილზე განხორციელებული პროექტები.

დავით ფაცაციამ, ასევე, ყურადღება გაამახვილა იძულებით გადაადგილებულ პირებთან და მათ განსახლების ობიექტებში შექმნილ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებთან შეხვედრებზე მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე განსახორციელებელ პროექტებზე, თბილისსა და რეგიონებში დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე, სხვადასხვა სოციალურ, საგანმანათლებლო და შემეცნებით აქტივობებზე.

მოხსენების დასრულების შემდეგ, დავით ფაცაციამ დეპუტატების კითხვებს უპასუხა.

სხდომას, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს თანამშრომლები ესწრებოდნენ.

„კმაყოფილებით მინდა აღვნიშნო, რომ დევნილთა განსახლების ადგილებში არსებული პრობლემების ნაწილი ჩვენს მიერ მოგვარებულია, ასევე, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან ერთად ვაგრძელებთ მუშაობას, რათა უმოკლეს ვადებში გადავწყვიტოთ ის ძირითადი გამოწვევები, რაც დევნილთა წინაშე დგას.“ - დავით ფაცაცია.