აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს თანამშრომლებმა კონფერენციაში „დევნილთა ხელმისაწვდომობის გაზრდა სერვისებზე“ მიიღეს მონაწილეობა

კონფერენციაზე განიხილეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა სოციალური სერვისების მიწოდება, დასაქმების გააქტიურება, უმუშევრობის დაზღვევა.

პროექტის „დევნილთა ხელმისაწვდომობის გაზრდა სერვისებზე“ მიზანია ხელი შეუწყოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელმისაწვდომობის გაძლიერებას არსებულ სერვისებზე, მათი საჭიროებების იდენტიფიცირების, პასუხისმგებელ მხარეთა შორის კოორდინაციის გაუმჯობესებისა და ინფორმირებულობის გაზრდის გზით.

კონფერენცია იგპ ქალთა ასოციაციის „თანხმობის“ მიერ, ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის „სოციალური დაცვის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში განხორციელდა, რომლის პარტნიორები არიან „Expertise France“ (AFD ჯგუფი) და ჩეხეთის განვითარების სააგენტო.

კონფერენციაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროსა და სხვადასხვა საბიუჯეტო დაწესებულების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.