აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

საკადრო უზრუნველყოფა

   1.  საკადრო სტატისტიკა
2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი
2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი

2022 წლის I კვ

2022 წლის II კვ

2022 წლის III კვ

2022 წლის IV კვ

2023 წლის I კვ

2023 წლის II კვ

2023 წლის III კვ

2023 წლის IV კვ

   
            2.  კონკურსები და შედეგები
 
2022 წელი
2021 წელი
2020 წელი
2019 წელი
 2018 წელი 
 2017 წელი 
 2016 წელი 
 2015 წელი