აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სტრუქტურა

დაბადების თარიღი - 1981 წლის 27 მაისი
დაბადების ადგილი - საქართველო, აფხაზეთი, ქ. გალი
ოჯახური მდგომარეობა - მეუღლე და ორი შვილი


განათლება
1997-2001 წწ. - ინგლისური ენა, პედაგოგიური - ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


სამუშაო გამოცდილება

 • 06.2022 - დღემდე - მინისტრის მოადგილე - იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი
 • 11.2021-05.2022 - ადმინისტრაციის უფროსი - იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი
 • 04.2021–11.2021 - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტრო
 • 2020-2021 წწ. - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო
 • 2019 -2020 წწ. - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი - სპეციალისტი, აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო,
 • 2015-2019 წწ. - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოებისა და გადაწყვეტილებათა შესრულების კონტროლის სამსახურის უფროსის მოადგილე - აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
 • 2014-2015 წწ. - ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტის საინვესტიციო-საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე -  აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
 • 2012-2014 წწ. - მინისტრის საქმისწარმოების (კანცელარია) განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტრო
 • 2010-2012 წწ. - იურიდიულ და საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი - აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტრო
 • 2010-2010 წწ. -  მინისტრის აპარატის საქმისწარმოების (კანცელარია) განყოფილების უფროსი
  სპეციალისტი - აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტრო
 • 2004-2004 წწ. - სახელმწიფო მრჩეველი - აფხაზეთის ა/რ ინფორმაციის სამინისტრო
 • 2002-2004 წწ. - მთავარი სპეციალისტი - აფხაზეთის ა/რ ინფორმაციის სამინისტრო

ტრენინგები / სხვა მიღწევები

 • 03.2015-03.2015 - პერსონალურ მონაცემთა დაცვა - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

ენები
ინგლისური, რუსული