აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შექმნის ხელშემწყობი კომისია.

 

აფხაზეთიდან დევნილთათვის მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემულ ობიექტებზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შექმნის ხელშეწყობის მიზნით -აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროში იქმნება აფხაზეთიდან დევნილთათვის მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემულ ობიექტებზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შექმნის ხელშემწყობი კომისია.
პროგრამით სარგებლობის მიზნით, კომისიას განცხადებით შეუძლია მიმართოს:

 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა;

 

 კომისიისადმი მიმართვა ასევე შესაძლებელია დევნილთა კოლექტიური განცხადებით;

 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობისწერილობითი მომართვით.


განცხადება (წერილობითი მომართვა) უნდა შეიცავდეს:


განმცხადებლის (კოლექტიური მომართვის შემთხვევაში ერთ-ერთი განმცხადებლის) სახელს, გვარსა და საკონტაქტო მონაცემებს;


შენობის დაზუსტებულ მისამართსა და სხვა მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციას (ყოფილი სახელწოდება ან/და ფუნქციური დატვირთვა);


პროგრამით სარგებლობის (სანოტარო მომსახურება) მოთხოვნას; საჭიროების შემთხვევაში კომისიის მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.


განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის, ასევე, არსებობის შემთხვევაში დევნილის მოწმობის ასლი.

წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურმა, გასვლითი სამუშაო ხასითის შეხვედრა გამართა ქ. ხაშურის და ქ.ქარელის მუნიციპალიტეტში.

         მიმდინარე წლის 4 დეკემბერს, წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურმა, გასვლითი ხასითის სამუშაო შეხვედრა გამართა ქ. ხაშურის და ქ.ქარელის მუნიციპალიტეტში კოლექტიურად მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობასთან, სადაც მოისმინეს დევნილთა საჭიროებები. ინფორმაციის სახით მიაწოდეს ბ.მ.ა მხარდაჭერის პროგრამის არსი და მნიშვნელობა და დაათვალიერეს მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების მიმდინარეობა.

2019 წლის 29 ნოემბერს იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა.

იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის პროკურორთან, ქალბატონ ნანუკა ჯანელიძესთან, თემაზე: "კომპენსაციის მიღების უფლება უკანონო მსჯავრდებისათვის საქართველოში და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა".
აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობიდან შეხვედრას ესწრებოდნენ, წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე ბატონი გრიგოლ ბენიძე და წარმომადგენლობის საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის (მრჩეველი) კოორდინატორი თეიმურაზ ჯაბუა.
მოწვეული სტუმრების მხრიდან თემამ დიდი ინტერესი გამოიწვია.
შეხვედრა მაღალ დონეზე და კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა.

წვევამდელთა აღრიცხვის,გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურში, მორიგი წვევამდელთა გამწვევი კომისია გაიმართა.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის წვევამდელთა აღრიცხვის,გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურში, მორიგი წვევამდელთა გამწვევი კომისია გაიმართა, რომელსაც წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგოლ ბენიძე უძღვებოდა.
ასევე კომისის მუშაობის ფარგლებში განიხილეს გაწვევასთან და დაუწყებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხები.

წარმომადგენლობის მიერ, ქ. ახალციხე, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაო განხორციელდა.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ, ქ. ახალციხე, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაო განხორციელდა.

  1. ქ. ახალციხე, რუსთაველის N- 125: აფხაზეთიდან დევნილთა საცხოვრებელი შენობის : კიბის უჯრედებში და დერეფნებში მოეწყო სენსორული განათება.
წარმომადგენლობის მიერ, ქ. გორი, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაო განხორციელდა.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ, ქ. გორი, აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაო განხორციელდა.

  1. ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N- 37 ა (ყოფილი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმი) აფხაზეთიდან დევნილთა საცხოვრებელი შენობაში: არსებული დაზიანებული სასმელი წყლის ავზი შეიცვალა და განხორციელდა ახალი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა და მასთან დაკავშირებული სარემონტო სამუშაოები.
ქ.თბილისში,აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტებში სხვადასხვა სახის მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოები განხორციელდა.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ, ქ.თბილისში,აფხაზეთის მოსახლეობის საცხოვრებელ ობიექტებში სხვადასხვა სახის მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოები განხორციელდა.

  1. ქ. თბილისი, გლდანის, მე-2 მ/რ, კორპუსი N-28 ბ: აფხაზეთიდან დევნილთა საცხოვრებელი შენობის სადარბაზოში,შეიცვალა არსებული ხის კონსტრუქციის ფანჯრები და მოეწყო მეტალო-პლასტმასის კონსტრუქციის ფანჯრები.

 

  1. ქ. თბილისი, ლეო კერესელიძის N- 13:  აფხაზეთიდან დევნილთა საცხოვრებელი შენობაში განხორცილდა წყალსადენ-კანალიზაციის სისტემის შეცვლა.

 

  1. ქ.თბილისი, გლდანის რ-ნი, ხიზანიშვილის N- 67: აფხაზეთიდან დევნილთა საცხოვრებელი შენობაში განხორციელდა არსებული ლიფტის შახტის გადახურვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს და წარმომადგენლობის ხელმძღვანელობის ერთობლივი შეხვედრა აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახთან.

             აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე თამაზ ხუბუა, აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგოლ ბენიძე და ვარკეთილის პოლიკლინიკის ექიმები სტუმრობდნენ, ქ.თბილისში, ლილოს დასახლებაში მცხოვრები, აფხაზეთიდან დევნილი, სოციალურად დაუცველი მერიკო სისაურის ოჯახს, რომელიც ვოლფრამის სინდრომით არის დაავადებული და იმყოფება მძიმე მდგომარეობაში. ის საჭიროებს ძვირადღირებულ მედიკამენტებს და მკურნალობას საფრანგეთში.
          აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ ბატონმა თამაზ ხუბუამ და აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილემ ბატონ გრიგოლ ბენიძემ გამოთქვეს სურვილი და მზაობა ერთობლიბი შეხვედრის გამართვის და შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმის აღნიშნული პრობლემის, შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მხარდაჭერის მიზნით.

წარმომადგენლობის შეხვედრა დევნილთა საცხოვრებელი ობიექტის წყალარინების ქსელის შეცვლა- განახლებასთან დაკავშირებით.

         აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგოლ ბენიძე და წარმომადგენლობის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ ქ. თბილისში, გრ. ლორთქიფანიძის ქუჩა 94-ში, სადაც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები არიან განსახლებულნი. წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე და წარმომადგენლობის თანამშრომლებმა ადგილზე მოისმინეს დევნილთა საჭიროებები. მცხოვრებ დევნილთა მხრიდან ყურადღება იყო გამახვილებული საცხოვრებელი ობიექტის წყალარინების ქსელის შეცვლა- განახლებასთან დაკავშირებით, რომელიც ამჟამად ნორმალურად ფუნქციონირებს, მაგრამ შესაძლებელია მისი შეცვლა- განახლება, მომდევნო წლის ბიუჯეტის ფორმირების შემდგომ. ასევე წარმომადგენლობის თანამშრომლების მიერ მოსახლეობას გაეწია სხვადასხვა ხასიათის საინფორმაციო- საკონსულტაციო დახმარება.