აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

წარმომადგენლობის ხელშეწყობით მიმდინარეობს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნა (აღრიცხვა).

წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურის ხელშეწყობით მიმდინარე წელს: ქ. თელავის მუნიციპალიტეტში, სოხუმის ქუჩა7; ქ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბაკურციხეში. აფხაზეთიდან მცხოვრებთა საცხოვრებელ ობიექტებში შეიქმნა ( დაფუძნდა) და აღირიცხა ( რეგისტრაცია) გაიარა ბინათმესაკუთრეთა ამახანაგობებმა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფუძნების და აღრიცხვის მიზანია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან სხვა და სხვა ხასიათის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში ამხანაგობების ჩართვა და მონაწილეობა. აფხაზეთიდან მცხოვრებთა ობიექტის საერთო სარგებლობის: გადახურვის, წყალსადენ- კანალიზაციის, სამღებრო- ლესვითი, გამაგრებითი და სხვა სარემონტო, აღდგენითი, სარეაბილიტაციო პროექტის განხორციელების ხელშეწყობაში მონაწილეობა.