აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

წარმომადგენლობის ხელშეწყობით მიმდინარეობს: ქ. გარდაბანის მუნიციპალიტეტში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფუძნებისათვის( აღრიცხვისათვის ) საჭირო ხელშემწყობი ღონისძიებების წარმოება.

წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურის ხელშეწყობით და შესაბამისი საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამართლებრივი ხასიათის დახმარების აღმოჩენის შედეგად, მიმდინარეობს: ქ. გარდაბანის მუნიციპალიტეტში ექვსი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფუძნებისათვის( აღრიცხვისათვის ) საჭირო ხელშემწყობი ღონისძიებების წარმოება:

 1️⃣აღმაშენებლის ქუჩა-6: ბ.მ.ა ,,სოხუმი"

 2️⃣აღმაშენებლის ქუჩა-83: ბ.მ.ა ,,ოჩამჩირე"

 3️⃣ლესელიძის ქუჩა-1 ყოფილი პროფტექნიკუმის ს/ს: ბ.მ.ა ,, შრომა"

 4️⃣ ლესელიძის ქუჩა-1 ყოფილი პროფტექნიკუმის სასწავლებელი: ბ.მ.ა ,, ელბრუსი"

 5️⃣ჭავჭავაძის ქუჩა-3, კორპუსი-3: ბ.მ.ა ,,უჩკუდუ"

 6️⃣ჭავჭავაძის ქუჩა-3, კორპუსი-1: ბ.მ.ა ,, მუხბე".