აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთიდან მცხოვრებთა საცხოვრებელ შენობებში სხვა და სხვა ხასიათის სარემონტო-სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების-ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ, დღეს ქ. თბილისში, გლდანის მე-7 მ/რ, მე-10ა და ქ. რუსთავში ბოსტან ქალაქის ქუჩა 1-ში მდებარე აფხაზეთიდან მცხოვრებთა საცხოვრებელ შენობებში სხვა და სხვა ხასიათის სარემონტო-სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.