აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

ერთჯერადების გაცემის წესი 2019

მცირეფასიანი სარემონტო სამუშაოების ჩატარების წესი  2019

წარმომადგენლობის დებულება

ანგარიში 2013 წელი

ანგარიში 2014 წელი

ანგარიში 2015 წელი

ანგარიში 2018 წელი

საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

 

საკადრო უზრუნველყოფა

ვაკანტურ პოზიციებზე კონკურსის შედეგები

საკვალიფიკაციო 2015 წლის 1 აპრილის №14 დადგენილება

საკვალიფიკაციო 2015 წლის 27 ივლისის №27 დადგენილება

საკვალიფიკაციო 2015 წლის 16 ოქტომბრის №33 დადგენილება

 

სახელმწიფო შესყიდვები

ხელშეკრულებები სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2013 წელი 

ხელშეკრულებები სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2014 წელი

ხელშეკრულებები სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2015 წელი

შესყიდვების გეგმა 2013 წელი

შესყიდვების გეგმა 2014 წელი

შესყიდვების გეგმა 2015 წელი

2016 წლის შესყიდვების გეგმა

შესყიდვების გეგმა 2017 წელი

შესყიდვების გეგმა 2018 წელი