აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

2013 წლის 25 დეკემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უძღვებოდა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომაზე გატანილი იქნა სამი საკითხი. სამივე საკითხი დამტკიცდა.

განსახილველ საკითხებს შორის იყო აფხაზეთის მთავრობის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ აფხაზეთის კანონის პროექტი, რომელიც მოწონებულ იქნა და დასამტკიცებლად წარედგინა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს.

ახფაზეთის 2014 წლის ბიუჯეტში პრიორიტეტული მიმართულებად ჯანდაცვა, განათლება, სპორტი და კულტურა განისაზღვრება.

ასევე, მეორე საკითხად განიხილეს „სამსახურეობრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ" აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი, რის მიხედვითაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში მოხდება სატრანსპორტოს საშუალებათა ოპტიომიზაცია, რომელიც ითავლისწინებს ავტომანქანების რაოდენობისა და მოვლა შენახვის-ხარჯების შემცირებას. ასევე, განხილულ იქნა „აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტარციული სამეურნეო სამმართველოს ცალკეული თანამდებობებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკისა დამტკიცების შესახებ" აფხაზეთის მთავრობის დადგენილების პროექტი, რომლის მიხედვითაც ზემოხსენებულ სამმართველოში დგინდება ცალკეული თანამდებობების მიმართ შესაბამისი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა.