აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

გამოცხადდა კონკურსი პროგრამაზე ,,დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა"

სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“ აცხადებს კონკურს და განაცხადების მიღებას ქვეპროგრამის - „დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა“ - ფარგლებში, რომლის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილთა ეკონომიკური საქმიანობის გაძლიერება და ბიზნეს-პროექტების მხარდაჭერა, შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური აქტივებით და აღჭურვილობით უზრუნველყოფის გზით (საერთო ჯამში, მაქსიმუმ 7.000 ლარისა და არა უმეტესი 2 ერთეულისა).
ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია:
აფხაზეთიდან დევნილ ფიზიკურ პირს, რომელიც ახორციელებს ეკონომიკურ და სამეწარმეო საქმიანობას და გააჩნია ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
აფხაზეთიდან დევნილი პირის მიერ დაფუძნებულ კომპანიას ან კომპანიას, რომელშიც აფხაზეთიდან დევნილები არიან დასაქმებული, და ამ იურიდიულ პირებს არ გააჩნიათ საგადასახადო დავალიანება.

ქვეპროგრამისა და კონკურსის პირობები, ეტაპები, კრიტერიუმები და შესავსები განაცხადის ფორმა იხილეთ ლინკზე:

განაცხადების მიღება ელექტრონული ან მატერიალური ფორმით ხორციელდება 4 მაისის 12:00 საათიდან 1 ივნისის 17:00 საათამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა, სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“ ან ელ. ფოსტაზე Saagento.ek@gmail.com

საკონტაქტო პირები: თეა კვარაცხელია - 579113897; ნინო ბენდელიანი 599488315; ჯანო ქირთბაია - 599855369