აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდიატი გამოვლენილია

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში მოქმედმა ,,აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდიის“ მიმნიჭებელმა კომისიამ ,აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდიატი“ (2020-2021 სასწავლო წლისთვის) გამოავლინა. კომისიის წევრთა წარდგინების საფუძველზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებით (№116) „აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია“ დაენიშნა დარეჯან ირემაშვილს, სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის ქიმიური ექსპერტიზის სამაგისტრო პროგრამის I კურსის სტუდენტს.
 
,,აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია“ ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მიმართულების საგნების შესწავლის მოტივაციის ამაღლებას. პროექტი გათვალისწინებულია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე (70%) სტუდენტებისათვის, სტიპენდია თვეში 200 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში (ათი თვე) გაიცემა.
 
„აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ 2017 წელს დააწესა და განცხადებას მის მისაღებად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო ყოველწლიურად აცხადებს.