აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ „წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის“ 2020 წლის III ეტაპის განხორციელება დაასრულა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს „წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში, 2020 წლის III ეტაპზე შემოსული 154 განცხადებიდან 135 აფხაზეთიდან დევნილი წარმატებული სტუდენტი დაფინანსდა. წლეულს ამ პროგრამის ფარგლებში სულ შემოვიდა 275 განცხადება. აქედან პროგრამის კრიტერიუმების გათვალისწინებით, დაფინანსდა აფხაზეთიდან დევნილი 227 წარმატებული ახალგაზრდა.
 
შეგახსენებთ, რომ აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით, ,,წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამას“ 2008 წლიდან ახორციელებს. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, კერძოდ: ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები; ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტები; ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლიგიური დაწესებულებების რეზიდენტები.