აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

წარმომადგენლობამ ორი დალოგინებული ბენეფიციარი ოჯახში მოინახულა

დღეს,  წარმომადგენლობის თანამშრომელმა ირინე წიფიანმა, ზეპირი მომართვების საფუძველზე, ორი დევნილ მოქალაქესთან ოჯახებში ვიზიტი  განახორციელა. კერძოდ,  ქუთაისში, ნიკეას პირველი შეს. #12-ში მცხოვრები ნატო გობეჩია (პირველი ჯგუფის ინვალიდი) და წყალტუბოში, სანატორიუმ "მეტალურგში" მცხოვრები ავთანდილ ბაბლიძე  (მეორე ჯგუფის ინვალიდი) მოინახულა. დევნილი მოქალაქეები რამდენიმე წელია ლოგინად ჩავარდნილი არიან და დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირთ. ისინი  წარმომადგენლობაში მოქმედი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით დაგაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების  გაცემის" პროგრამით გათვალისწინებული ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიმღები ბენეფიციარები არიან, თუმცა, ამჯერად, დახმარება  ინვალიდის ეტლების შეძენასთან დაკავშირებით ითხოვეს. ირინე წიფიანმა მოქალაქეებს კანონით დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად აუღო ზომები ეტლების დასამზადებლად. წარმოამდგენლობა მათ წერილობით უშუამდგომლებს აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინაშე და  მომზადებული შესაბამისი  დოკუმენტების საფუძველზე,  სამინისტროს დაფინანსებით მათ დაუმზადდებათ და გადაეცემათ ინვალიდის ეტლები.