აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

წარმომადგენლობამ აფხაზეთიდან დევნილ ვალერი დოლბაიას ინვალიდის ეტლი გადასცა

2020 წლის 23 თებერვალს წარმომადგენლობის თანამშრომლებმა თეიმურაზ წულაიამ და ირინე წიფიანმა, აფხაზეთიდან დევნილ მოქალაქეს, ქუთაისი, დადიანის ქ. #10-ში მცხოვრებ, პირველი ჯგუფის ინვალიდ ვალერი დოლბაიას  ინვალიდის ეტლი გადასცეს. ვალერი დოლბაიამ 2019 წლის სექტემბრის თვეში მომართა წარმომადგენლობას აღეძრა შუამდგომლობა აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინაშე ინვალიდის ეტლის დასამზადებლად. წარმომადგენლობის  ჩართულობით, (კანონით დადგენილი წესით ზომების აღება, შესაბამისი დოკუმენტების მომზადება), წერილობითი შუამდგომლობისა და   აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაფინანსებით უზრუნველყოფილი იქნა ეტლის ადგილზე მიწოდება და საექსპლუატაციო მდგომარეობაში მოყვანა.