აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

საჯარო ინფორმაცია

აფხაზეთის კონსტიტუცია

კანონი მთავრობის შესახებ

მთავრობის რეგლამენტი

კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ

კანონი ბიუჯეტის შესახებ