აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

  ინფორმაციის დასახელება
1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
3 ადმინისტრაციული საჩივრის ნიმუში და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
4

სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის ყოველწლიურად წარდგენილი ანგარიში 

პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრი პარლამენტი
2019 (დანართი) 2019 (დანართი) 2019 (დანართი)
2020 (დანართი) 2020 (დანართი) 2020 (დანართი)
2021 (დანართი) 2021 (დანართი) 2021 (დანართი)
2022 (დანართი) 2022 (დანართი) 2022 (დანართი)
2023 (დანართი) 2023 (დანართი) 2023 (დანართი)

 

5 საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა