აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

ახალი ამბები
დაიწყო განაცხადების მიღება ,,დანერგე მომავლის" ბენეფიციარების თანადაფინანსებაზე

თანადაფინანსების გზით სახელმწიფო პროგრამაში „დანერგე მომავალი“ აფხაზეთიდან დევნილების ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით, სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“ ახორციელებს მიზნობრივი ქვეპროგრამის - „სასოფლო-სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა“ - შესაბამისი ნაწილის იმპლემენტაციას.  თანადაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა 2.500 ლარს შეადგენს.

 

 1. ქვეპროგრამის აღნიშნულ ნაწილში მონაწილეობის მიღება შეუძლია:
 • აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც გახდნენ სახელმწიფო პროგრამის „დანერგე მომავალის“ ბენეფიციარები.

 

 1. ინფორმაცია თანადაფინანსების პირობების, ეტაპებისა და შესავსები განაცხადის ფორმის შესახებ იხილეთ ლინკზე: abkhazia.gov.ge/saministro/MINISTRY-OF-FINANCE-AND-ECONOMY

 

 1. განაცხადის მიღება თანდართული აუცილებელი დოკუმენტაციით ხორციელდება მატერიალური ფორმით 2023 წლის 9 მარტიდან 2023 წლის 9 აპრილამდე მისამართზე:

 

ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა, სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“  

 

საკონტაქტო პირები:   მერაბ ჩაკვეტაძე - 599950991; ნიკა ჯანგირაშვილი - 591931461.

 

                                                 

 

 

 

 

 

იწყება განაცხადების მიღება პროგრამაზე ,, დასაქმების ხელშეწყობა"

სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“ აცხადებს კონკურს და განაცხადების მიღებას ქვეპროგრამის - „დასაქმების ხელშეწყობა“ - ფარგლებში, რომლის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილთა და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების მიერ პროფესიული ეკონომიკური საქმიანობის წამოწყებისა და/ან განვითარების ხელშეწყობა, შესაბამისი პროფესიულ-ტექნიკური უნარ-ჩვევებისა და/ან აქტივებით უზრუნველყოფის  გზით (საერთო ჯამში, მაქსიმუმ 2.500 ლარის და არა უმეტეს 3 ერთეულის)

 

 1. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია:
 • აფხაზეთიდან დევნილ და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ პირებს, რომლებსაც გააჩნიათ სპეციალური პროფესიულ-ტექნიკური უნარ-ჩვევები ან სურთ მიიღონ ასეთი ცოდნა, და ამ ჭრილში აქვთ წინადადება პროფესიული/ეკონომიკური საქმიანობის წამოწყებისა და/ან შემდგომი განვითარების შესახებ.

 

 1. ინფორმაცია კონკურსის პირობების, კრიტერიუმებისა და შესავსები განაცხადის ფორმის შესახებ იხილეთ ქვეპროგრამის დებულებაში ლინკზე: abkhazia.gov.ge/saministro/MINISTRY-OF-FINANCE-AND-ECONOMY

 

 1. განაცხადების მიღება მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით ხორციელდება 2023 წლის 1 მარტის 12:00 საათიდან 2023 წლის 1 აპრილის 17:00 საათამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა, სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“ ან ელ. ფოსტაზე saagento.ek@gmail.com

 

 1. საკონტაქტო პირები: ჯანო ქირთბაია - 591931532; ნიკა ჯანგირაშვილი - 591931461; თეა კვარაცხელია - 591931463 (ორშაბათი-პარასკევი; 10:00 – 17:00 სთ.)

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ლევან თევზაია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ახალი ინტერაქტიული პორტალის ,,რეგიონული და მუნიციპალური პორტალი“ პრეზენტაციას დაესწრო

 პორტალი ევროკავშირის, დანიისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში მომზადდა და მისი მიზანია მუნიციპალურ დონეზე სტატისტიკური შესაძლებლობების განვითარება, სტატისტიკის წარმოების გაუმჯობესება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 პორტალზე არსებული 80-მდე მაჩვენებელი მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორიცაა: მოსახლეობა და დემოგრაფია, ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, განათლება, კულტურა, მშენებლობა, ტურიზმი, ბიზნეს რეგისტრი, ბიზნეს სექტორი და სხვა.

 მუნიციპალიტეტების დონეზე სტატისტიკური მონაცემების წარმოების შესაძლებლობების ზრდა საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების 2020-2023 წლებისა და დეცენტრალიზაციის 2020-2025 წლების სტრატეგიებით განსაზღვრული ერთ-ერთი პრიორიტეტია.

 

2022 წელს დევნილთა მხარდასაჭერად განხორციელებული პროექტები

,დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება“;

პროგრამის ფარგლებში 19 გამარჯვებულ ბენეფიციარს გადაეცა შესაბამისი ტექნიკა და დანადგარები.

,, სასოფლო-სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა“;

42 გამარჯვებულ ბენეფიციარს, პროგრამის ფარგლებში გადაეცა მრავალწლოვანი ნერგები (კაკალი, ქლიავი ტყემალი).

მეფუტკრეების საქმიანობის გაძლიერება“

პროგრამის გამარჯვებული დევნილებისთვის მოხდა შესაბამისი რაოდენების სკით უზრუნველყოფა.

,,დასაქმების ხელშეწყობა“;

24 გამარჯვებულ ბენეფიციარს გადაეცა შესაბამიისი დანადგარები და ტექნიკა.

,,ეკონომიკური საქმიანობის მომსახურეობა“;

რუხის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრში 400-მდე დევნილმა მიიღო კონსულტაცია/დახმარება ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროგრამებში ჩასართავად, ბიზნეს-პროექტების შედგენასა და შესაძლო დაფინანსების მოძიებაში.

,,ეკონომიკური მომსახურეობა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე“;

პროგრამის ფარგლებში ჩაერთო 3304 ოჯახი;

ქვეყანაში აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჩაერთო 7600 ოჯახი;

,,ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადების მომსახურეობა“ ;

50 ობიექტისთვის მომზადდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია.

,,ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე განთავსებული სახელმწიფო უძრავი ქონების საკადასტრო აღწერა“;

48 სხვადასხვა სახელმწიფო უძრავ ქონებაზე მომზადდა პირველადი სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია. აქედან, 21 ობიექტი დამუშავებულია ArcMap პროგრამაში შესაბამისი წესით.

დევნილთა პოლიკლინიკების სერვისების მიწოდების მხარდაჭერა;

თითოეული პოლიკლინიკისათვის შეიქმნა სოციალური გვერდი, მიზნობრივ ჯგუფებს სამედიცინო სერვისებთან და აქციებთან დაკავშირებით მიეწოდათ შესაბამისი ინფორმაცია.

 

ლევან თევზაია საქართველოს დროის გამოყენების კვლევის პრეზენტაციას დაესწრო

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი,ლევან თევზაია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ორგანიზებულ პრეზენტაციას - ,,დროის გამოყენების კვლევა" დაესწრო.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით, 2020-2021 წლებში საქართველოში პირველად ჩატარდა დროის გამოყენების გამოკვლევა, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა საქართველოში დროის გამოყენების შესახებ სტატისტიკურად სანდო და საერთაშორისო დონეზე შესადარისი მონაცემების მიღება. ასევე, გენდერული სტატისტიკის გაუმჯობესება, მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) მაჩვენებლების გაანგარიშება და გენდერული თანასწორობის გაძლიერებისკენ მიმართული პოლიტიკის ინფორმირება.

გამოკვლევის შედეგად შეგროვდა მონაცემები მოსახლეობის მიერ სხვადასხვა აქტივობაზე დახარჯული დროის შესახებ, მათ შორის, ანაზღაურებად და აუნაზღაურებელ შრომაზე, საოჯახო და ზრუნვის საქმიანობებზე, სწავლაზე, დასვენებაზე, სოციალიზაციაზე.

პრეზენტაციას საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო უწყებების წარმომადგენლები დაესწრნენ.

დაიწყო განაცხადების მიღება სახელმწიფო პროგრამის ,,დანერგე მომავალი“-ს ბენეფიციარების თანადაფინანსებაზე

თანადაფინანსების გზით სახელმწიფო პროგრამაში „დანერგე მომავალი“ აფხაზეთიდან დევნილების ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით, აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“ იწყებს პროგრამის - „სასოფლო-სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა“ განხორციელებას.

 1. პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია: • აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც გახდებიან აღნიშნული სახელმწიფო პროგრამის „დანერგე მომავალი“ ბენეფიციარები.
 2. ქვეპროგრამის პირობები, ეტაპები და განაცხადის ფორმა იხილეთ ლინკზე:
 3. განაცხადის მიღება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა, სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“
 4. საკონტაქტო პირები: ჯანო ქირთბაია - 599855369; ნინო ბენდელიანი - 599488315
ლევან თევზაიამ მეწარმე ვეტერანებს მადლობის სიგელები და საჩუქრები გადასცა

17 ოქტომბერს, საქართველოში ვეტერანის დღე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით, აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ლევან თევზაიამ, კომპანია ,,კარფური“-ს მხარდაჭერით, აფხაზეთიდან დევნილ მეწარმე ვეტერანებს მადლობის სიგელები და საჩუქრები გადასცა.
მინისტრი, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის, აფხაზეთის სამმართველოს უფროსთან დავით ღვინჯილიასთან და კომპანია ,,კარფური“-ს წარმომადგენლებთან ერთად ვეტერანებს ესტუმრა, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში წლებია წარმატებით საქმიანობენ. მათ, ქვეყნის წინაშე დამსახურებული ღვაწლისთვის და გმირობისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადა.

საქართველოში ვეტერანის დღე 2014 წლიდან აღინიშნება. 1995 წლის 17 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა შესახებ“, რაც შემდგომში ვეტერანის დღის დაწესების საფუძველი გახდა.

ლევან თევზაია ღონისძიებას - „აბრეშუმის გზა მუდმივი განვითარებისთვის“ დაესწრო

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ლევან თევზაია , მოადგილესთან გიორგი ჯინჭარაძესთან და აფხაზეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტთან, გოგიტა თედორაძესთან ერთად, აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბინზესპალატის ორგანიზებით გამართულ ღონისძიებას - „აბრეშუმის გზა მუდმივი განვითარებისთვის“ დაესწრო.

ღონისძიების ფარგლებში, ბიზნესპალატის პირველმა ვიცე- პრეზიდენტმა დავით ცირდავამ მოწვეულ სტუმრებს ბიზნესპალატის საქმიანობა გააცნო. ასევე, ინფორმაცია მიაწოდა დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ- აზიის, სპარსეთის ყურისა და ამიერკავკასიის ქვეყნებს შორის სავაჭრო- ეკონიმიკური ურთიერთობების გაღრმავების ჭრილში.

აღსანიშნავია, რომ აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბიზნესპალატა 46 ქვეყანას, მათ შორის, საუდის არაბეთს, ქუვეითს, ბაჰრეინს, ყატარს, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და ომანის სასულთნოს აერთიანებს.

ლევან თევზაია ილორის წმ. გიორგის სახელობის ტაძარში გაგრის დაცემის დღესთან დაკავშირებით პარაკლისს დაესწრო

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი , ლევან თევზაია თბილისის ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში გაგრის დაცემის დღესთან დაკავშირებით პარაკლისს დაესწრო.

ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა ლევან ჯანაშიამ 1992 წელს გაგრაში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების დროს დაღუპულთა სულების მოსახსებელი პანაშვიდი გადაიხადა. პანაშვიდს აფხაზეთის მთავრობის წევრები და დევნილი საზოგადოება დაესწრო.

დაიწყო განაცხადების მიღება პროგრამაზე- „სასოფლო-სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა“

სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს და განაცხადების მიღებას პროგრამაზე- „სასოფლო-სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა“ –

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, აფხაზეთიდან დევნილთა და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები მოსახლეობის ხელშეწყობა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების, მრავალწლიანი ნერგებით (კერძოდ: „ჩენდლერის“ ნიგოზის კაკალი; ქლიავი და ტყემალი) უზრუნველყოფის გზით.  

 1. ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესახებ და კონკურსის პირობები, ეტაპები, კრიტერიუმები და შესავსები განაცხადის ფორმა იხილეთ ლინკზე

 

 1. განაცხადების მიღება ელექტრონული ან მატერიალური ფორმით იწყება 2022 წლის 27 სექტემბრის 12:00 საათიდან და სრულდება 2022 წლის 18 ოქტომბრის 17:00 საათამდე,

 

მისამართი: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა, სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“  ან ელ. ფოსტაზე Saagento.ek@gmail.com

საკონტაქტო პირები:   თეა კვარაცხელია - 579113897; ნინო ბენდელიანი 599488315; ნუგზარ ბასლანძე - 593007885 ; ჯანო ქირთბაია - 599855369

 

ლევან თევზაია ზუგდიდში ჩირის ახალი საწარმოს გახსნის სამზადისს გაეცნო

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ლევან თევზაია, მოადგილესთან გიორგი ჯინჭარაძესთან და ორგანიზაცია ,,საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის" ხელმძღვანელთან, ვახტანგ ფოჩხუასთან ერთად,ზუგდიდში ჩირის გადამამუშავებელი საწარმოს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო, რომელიც მიმდინარე წლის სექტემბერში გაიხსნება.
ლევან თევზაიას განცხადებით, საწარმოს ფუნქციონირება ხელს შეუწყობს დევნილი მოსახლეობის ეკონომიკურ გაძლიერებასა და რესურსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდას.
,,სოციალური საწარმოს გახსნა მისცემს შესაძლებლობას დევნილებს მოახდინონ თავიანთი მოსავლის რეალიზაცია. პროექტის მიზანია შექმნას წარმატებული ბიზნეს მოდელი, რომელიც იფუნქციონირებს გარემოს დაცვის პრინციპით. გრძელვადიან პერსპექტივაში, აღნიშნული საწარმო გახდება მაგალითი წარმატებული, სოციუმზე ორიენტირებული საწარმოსი,"-განაცხადა აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა.
საწარმო ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს და აფხაზეთის ა/ რ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით, სამინისტროს ,,საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის" ახორციელებს.

აფხაზეთიდან დევნილები სახელმწიფო პროგრამაში „დანერგე მომავალი“ დამატებით ბენეფიტს მიიღებენ

 სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების პროცესში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერის მიზნით სოფლის განვითარების სააგენტოსა და ეკონომიკური პროგრამების სააგენტოს შორის მემორანდუმი გაფორმდა.

 პროგრამის ,,დანერგე მომავალი" ფარგლებში ბენეფიციარის, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირის, წარდგენილი პროექტის საერთო ღირებულების 70%-ს ფარავს სოფლის განვითარების სააგენტო, 20%-ს ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო ,10%-ს ბენეფიციარი.

 აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ბენეფიციარების თანადაფინანსების შემთხვევაში სოფლის განვითარების სააგენტო აფინანსებს ბენეფიციარის პროექტის საერთო ღირებულების 80%-ს, ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო 10%-ს, ბენეფიციარი 10%-ს.

 მემორანდუმს ხელი სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორმა ილია თამარაშვილმა და ეკონომიკური პროგრამების სააგენტოს თავმჯდომარემ ვასილ ბაბუნაშვილი მოაწერეს.

 აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა პროგრამაში დამატებითი შეღავათის მისაღებად თანადაფინანსების მოთხოვნით უნდა მიმართოს ეკონომიკური პროგრამების სააგენტოს.

➡ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://rda.gov.ge/ge/articles/news/memorandumi

სოფლის განვითარების სააგენტო / RDA

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ლევან თევზაია საქსტატის 103 წლის საიუბილე ღონისძიებას დაესწრო

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი, ლევან თევზაია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დაარსებიდან 103 წლის საიუბილე ღონისძიებას დაესწრო

სტატისტიკის სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ , პრეზენტაციის სახით, საქსტატში განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები წარადგინა.

ღონისძიებაზე წარმატებულ და ღვაწლმოსილ თანამშრომლებს, ინფორმაციის მომწოდებელ საუკეთესო ბიზნეს კომპანიებს, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს სპეციალური სიგელები გადაეცათ.

ღონისძიებაზე მოწვეულმა სტუმრებმა, სპეციალურად ამ დღისთვის საქსტატის მიერ მომზადებული ვიდეო რგოლი იხილეს, სადაც ასახულია სტატისტიკის სამსახურის ისტორია და დღევანდელი საქმიანობა.

ქვეყნის პირველი სტატისტიკის სამსახური 1919 წლის 25 ივლისს შეიქმნა. შესაბამისად აღნიშნული თარიღი საქართველოში ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების დაწყებას უკავშირდება.

აფხაზეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით დევნილ მეწარმეებთან შეხვედრა გაიმართა

აფხაზეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით დევნილ მეწარმეებთან შეხვედრა გაიმართა.
შეხვედრას აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გიორგი ჯინჭარაძე ესწრებოდა.
შეხვედრაზე განიხილეს მინდინარე და სამომავლო პროექტები , ასევე საგრანტო პროგრამები, რომელსაც ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო, სოფლის განვითარების სააგენტო, დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, ,,აწარმოე საქართველოში“ და „თიბისი ბიზნესისთვის“ ახორციელებენ.
შეხვედრის მონაწილეები გაეცნენ პალატის წევრი ქალი მეწარმეების წარმატებულ საქმიანობას და გაიზიარეს მათი გამოცდილებაც.
ღონისძიების დასასრულს ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დევნილი მეწარმეების კუთხვებს ამომწურავად უპასუხეს.
ბიზნეს შეხვედრის პარალელურად, დარბაზში ჩატარდა აფხაზეთიდან დევნილი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა.
ღონისძიება პროექტის ,,მოწყვლადი დევნილი და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში (EPIC)’’ ფარგლებში ჩატარდა, რომელსაც გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაფინანსებით , გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან (MOH) თანამშრომლობით ახორციელებს.

ლევან თევზაიამ საქართველოს საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში მიიღო მონაწილეობა

ლევან თევზაიამ საქართველოს საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში მიიღო მონაწილეობა.
ღონისძიება საქართველო- ლიბანის სავაჭრო პალატის ორგანიზებით ჩატარდა.
შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ბიზნეს სექტორის, სერვისის პროვაიდერების, ინვესტორებისა და მეწარმეების ერთმანეთთან დაკავშირება.
ფორუმის დასრულების შემდეგ, B2B შეხვედრები გაიმართა. B2B შეხვედრების ფარგლებში, განიხილეს მათი პოტენციური თანამშრომლობა ყველა ბიზნესსა და ინვესტიციის დონეზე.
ღინისძიებას საქართველოს მთავრობის, ქართული და უცხოური ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.