აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

საკადრო უზრუნველყოფა

 2024 წელი

 

2023 წელი

 

2022 წელი

 

2021 წელი

 

2020 წელი

 

2019 წელი

 

 

2018 წელი

 

2017 წელი