აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

საკადრო უზრუნველყოფა

2019 წელი

  • ნფორმაცია სამინისტროში 2019 წელს ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების შედეგების შესახებ
  • დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
  • დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით - I კვარტალი, 2019 წელი

  • დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით - II კვარტალი, 2019 წელი

  • დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით - III კვარტალი, 2019 წელი

  • დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით - IV კვარტალი, 2019 წელი

2018 წელი

 

2017 წელი