აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

Аҧснытәи автономтә республика аиҳабыра

სახელმწიფო შესყიდვები და სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია

2019 წელი

 

2018 წელი

 

2017 წელი